Zoeken

5 vragen aan

[Onderstaand bericht is voor intern gebruik en mag niet zonder toestemming extern gepubliceerd worden.] Digitalisatie is een fundamenteel onderdeel van de VolkerWessels strategie. We stellen vijf vragen aan een collega die direct in zijn of haar werk te maken heeft met digitalisatie. Dat kan iemand zijn in de uitvoering, een projectleider, een kantoormedewerker of manager. Deze keer stellen we vijf vragen aan John de Beus. Hij is werkzaam als Product Owner Telematics bij Hyrde, een portfoliobedrijf van VolkerWessels Telecom, en richt zich met name op de ontwikkeling van de Telematics-dienst, welke bestaat uit de onderdelen voertuig telematica en asset tracking. Hyrde realiseert Internet of Things (IoT) oplossingen voor een breed scala aan opdrachtgevers, zowel extern als binnen de VolkerWessels-groep. Voorbeelden zijn VolkerWessels Materieel & Logistiek (VWML), Vialis, PlasticRoad en VolkerWessels UK. Van kant-en-klare concepten en producten tot aan op maat gemaakte oplossingen. Hyrde werkt nauw samen met een selectie van leveranciers om voor deze oplossingen de beste hardware en software in te zetten. Hyrde’s zelf ontwikkelde IoT-platform ekco is een no code platform waarmee een SaaS-oplossing voor elk domein snel geconfigureerd kan worden. No-code modules geven organisaties de mogelijkheid om met beperkte IT-kennis zelf applicaties te definiëren die data en inzicht genereren voor eigen gebruik of gebruik door hun klanten.

5 vragen aan.jpg

Het Telematics-team heeft nog maar kort geleden echt vorm gekregen toch?

Dat klopt. Met name door onze samenwerking met VWML (bekend onder de naam VLOW) en VolkerWessels UK is het aantal aansluitingen en daarmee ook de benodigde expertises en FTE’s toegenomen. Vanuit die samenwerking hebben we tot doel alle grijze kentekenbusjes binnen de VolkerWessels-groep te voorzien van onze Fleet Telematics-oplossing. Het team bestond eerst alleen uit een Product Owner en supportmedewerker, nu zijn daar ook een Customer Success Manager, engineer en technisch installateur bijgekomen. Onze rol binnen deze samenwerking stopt namelijk niet na de ontwikkeling en installatie van het voertuigvolgsysteem in de bus. Het dagelijkse beheer en support ligt ook bij ons. Zo monitoren we op dagelijkse basis welke sensoren het wel en niet doen. Als een sensor het niet doet, nemen we contact op met de klant om samen te kijken welk probleem zich voordoet. Meestal kan dit op afstand. Indien nodig gaat onze monteur op locatie de sensor vervangen.

De markt beschikt al over een aantal voertuigvolgsystemen. Waarin is die van Hyrde onderscheidend?

Onze Fleet Telematics-oplossing is onderscheidend, omdat het een platform is waarop we aanvullende diensten kunnen aanbieden. De combinatie met tooltracking is daar bijvoorbeeld één van (lees ook Hyrde’s case study ‘Tracking the location and usage of machinery, vehicles and tools’). Andere diensten die in ontwikkeling zijn, hebben betrekking op bevoorrading, asset tracking, verslimmen van rijroutes en koppelingen met een ERP systeem t.b.v. urenregistratie. In dit laatste voorbeeld gebruiken we de ritinformatie van de voertuigen om urenverantwoording te kunnen vereenvoudigen voor onze klanten. Aan de locatie waar de vakman met de bedrijfsbus aan het werk is, kan dan eenvoudig een project gekoppeld worden en tegelijkertijd ook op een bepaalde manier kosten en uren. Kortom, Fleet Telematics blijft altijd in ontwikkeling. We blijven voortdurend kijken met welke aanvullende diensten we het platform kunnen verrijken en zo voor onze klanten interessanter kunnen maken.

Daarnaast zijn we sinds april 2021 in het bezit van het Keurmerk Ritregistratiesystemen. Dit keurmerk is de enige onafhankelijke branchestandaard voor ritregistratiesystemen die een sluitende ritadministratie oplevert voor fiscale toepassingen. Producten met het keurmerk voldoen dan ook aan de hoogste eisen op het gebied van kwaliteit en betrouwbaarheid. Bovendien beantwoordt het aan de strengste regels met betrekking tot fiscaliteit, fraudebestendigheid en privacy.

Waar ben jij met collega’s nog meer mee bezig?

We ontwikkelen momenteel een set van standaard API’s om data dat voor klanten in ons ekco-platform verzameld wordt ook eenvoudig voor hen te kunnen ontsluiten. Vanuit klanten zien we namelijk een enorme behoefte om toegang te krijgen tot die data, zodat ze dit ook in hun eigen platformen kunnen integreren. Hiermee kunnen ze naast urenregistratie ook informatie met betrekking tot duurzaamheid en veiligheid beter in kaart brengen.

Met veel van jullie klanten hebben jullie meer een partnerrelatie. Leg eens uit?

Een aantal van onze klanten raakten zo enthousiast van wat we opleverden dat ze zelf nieuwe functionaliteiten bedachten of met ideeën kwamen. Dan ontstaat er meteen een partnership. De samenwerking met VWML en VolkerWessels UK zijn daar een goed voorbeeld van. Er staan nog diverse innovatieve ideeën op onze roadmap waarmee we het werk binnen VolkerWessels efficiënter, duurzamer en slimmer willen maken. Het mooie aan deze samenwerking is dat we binnen VolkerWessels en enorme diversiteit aan testomgevingen hebben. Hierdoor kunnen we intern producten doorontwikkelen voordat we ermee de externe markt op gaan.

In Groot-Britannië is VolkerWessels UK bijvoorbeeld gericht op de veiligheid van chauffeurs, en om dit te doen implementeert Hyrde AI-camera's om vermoeidheid of afleiding van chauffeurs vast te stellen. Het systeem waarschuwt de bestuurder dat er een gevaarlijke situatie is en stelt voor om te stoppen om uit te rusten of om andere corrigerende maatregelen te nemen.

De oplossingen die we ontwikkelen bestaan deels uit producten die we bij andere type partners afnemen. Hyrde is geen partij die zelf hardware ontwikkeld. Daarom werken we samen met A-merken, zoals iLOQ en Geotab, waarvan de producten te integreren zijn in onze filosofie en ekco-platform. Deze partners acteren vaak in een niche-markt. Met ons ekco-platform zijn wij in staat om verschillende producten op een unieke manier te combineren waardoor we nieuwe oplossingen kunnen bieden. Ons doel is om de data van alle hardware die we in ons portfolio hebben te kunnen integreren in onze database, zodat we klanten, bovenop het standaardplatform of het product zelf, aanvullende diensten kunnen aanbieden. Daar zit namelijk echt Hyrde’s kracht.

Wat zal een volgende stap zijn voor Hyrde?

Het ekco builder platform verder doorontwikkelen als No-Code SaaS oplossing om zo onze klanten in staat te stellen zelf bestaande oplossingen te blijven ontwikkelen of ze heel eenvoudig aan te passen. Hyrde is van origine een IoT-bedrijf, maar met ekco builder kunnen we verder gaan dan alleen een IoT-oplossing aanbieden. Dankzij dit platform hebben we nu niet meer per se een IoT-sensor of hardware device nodig om een oplossing te kunnen aanbieden. Deze kunnen we nu ook aanbieden zonder daarvoor eerst software te moeten coderen. Dat doen we door het definiëren van een template. Met deze templates kunnen eenvoudig IoT-sensoren maar ook non-IoT objecten, zoals documenten en certificaten, met elkaar in verbinding worden gebracht. Een mooi voorbeeld hiervan is de uitbreiding van de Asset Tracking Tool met een app voor certificering en onderhoud. Deze templates zijn gericht op domeinen die de VolkerWessels-bedrijven ondersteunen bij het verlagen van faalkosten of het creëren van nieuwe inkomstenstromen.