Aan het eind van de werkdag weer veilig en gezond naar huis. Een logische wens die helaas niet altijd zo vanzelfsprekend is. Want hoewel het met de kennis, de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) en veiligheidsmaatregelen meestal wel goed zit, kan een kleine onoplettendheid toch grote gevolgen hebben. Daarom besteden we bij VolkerWessels extra aandacht aan bewustzijn en gedrag. Veiligheid is namelijk een manier van werken.

Veiligheidsladder om veilig te werken

Bij VolkerWessels werken we veilig of we werken niet! De veiligheidsagenda is duidelijk: in 2018 is de aanzet gegeven tot cultuur- en gedragsverandering. De Veiligheidsladder is daarbij het geëigende instrument. Dit instrument is gebaseerd op het zogenaamde Hearts en Minds principe; veiligheid moet echt een onderdeel van je handelen uitmaken. De veiligheidsladder kent een vijftal treden. Uitgangspunt is dat alle VolkerWessels bedrijven in 2020 trede 3 van de Veiligheidsladder hebben behaald. Trede drie staat voor “berekenend: we hebben het systeem op de plaats."

Veiligheidsregels en -waarden

Hoewel veiligheid in ons DNA zit en we ons vaak heel bewust zijn van de gevaren in ons werk, houden de regels en waarden van ons veiligheidsprogramma 'WAVE' (Wees Alert Veiligheid Eerst) onze mensen extra alert en secuur. Onze kernwaarde is “we werken veilig of we werken niet”. Deze regels hanteren we met elkaar en leven we ook na. Dit geldt ook voor onze inleenkrachten en onderaannemers.

Om ons WAVE-programma nóg meer kracht bij te zetten, hebben we een video-animatie gemaakt die kort en krachtig laat zien waar het WAVE-programma van VolkerWessels voor staat.

Onze waarden

Consequent: Veiligheid is onderdeel van alles wat we doen
Verantwoordelijk: Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen veiligheid en die van anderen
Leerbereid: Ik wil leren van ongevallen en bijna-ongevallen
Open: Ik spreek anderen aan op onveilig gedrag en veiligheid
Actie: Ik stop onveilig werk; zo nodig leg ik het werk stil
Respect: Ik accepteer dat ik aangesproken word op veiligheid
Eerlijk: Ik meld alle ongevallen en bijna-ongevallen 

 

Nationale Veiligheidsdag van de bouwbranche

Een belangrijk onderdeel uit ons veiligheidsprogramma WAVE is de veiligheidsdag. Jaarlijks staan onze ondernemingen en ruim 12.000 collega’s stil bij verkeersveiligheid. En sinds 2017 heeft VolkerWessels zich aangesloten bij de Nationale Veiligheidsdag van de bouwbranche ‘Bewust Veilig’. Een dag met een wisselend thema op initiatief van Bouwend Nederland, Uneto-VNI en de Aannemersfederatie.

Registratie en onderzoek

Om herhaling te voorkomen, is leren van eventuele ongevallen en incidenten van het grootste belang. Centrale registratie in de WAVE-app die binnen heel VolkerWessels is ingevoerd, draagt hieraan bij. Daarnaast zoeken speciaal opgeleide deskundigen naar de oorzaken van eventuele ongevallen zodat we maatregelen kunnen nemen die herhaling voorkomen.

Zie je mij, zie ik jou

Bestuurders en andere weggebruikers die elkaar niet goed zien vergroten de kans op ongevallen. De opvallende sticker ‘Zie je mij, zie ik jou’, maakt weggebruikers er op alert dat ze zich zichtbaar moeten opstellen. De sticker is onder andere geschikt voor vrachtwagens, rupshijskranen, laadschoppen, graafmachines, walsen, tractoren, sidebooms, lastdumpers en heftrucks. Stickers bestellen voor je materieel? Vul dan het aanvraagformulier in