Meldplicht datalekken

Op 1 januari 2016 is de wet Meldplicht Datalekken in werking getreden. De Wet Meldplicht Datalekken houdt in dat organisaties onverwijld een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen: College Bescherming Persoonsgegevens), zodra zij een datalek hebben.

Wanneer is er sprake van een datalek?

Er is sprake van een datalek wanneer een onbevoegde inzage heeft gehad in persoonsgegevens of als persoonsgegevens per ongeluk zijn vernietigd of gewijzigd. Persoonsgegevens is alle informatie over mensen; bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres, inlognaam en wachtwoord, persoonsnummer (BSN), kopie van ID-bewijs, salarisgegevens, medische gegevens en locatiegegevens.

 

Voorbeelden van mogelijke datalekken: 

- Een verloren USB-stick met persoonsgegevens
- Een gestolen laptop, tablet of telefoon
- Een inbraak in een kast met persoonsgegevens of in een databestand
- Kopieën van ID bewijzen
- Lidmaatschapgegevens van vakbonden
- Persoonsgegevens in een klapper of dossier in een keet die vrij toegankelijk zijn

Een datalek melden

Meld een (mogelijk) datalek direct bij het meldpunt Datalekken van VolkerWessels. Ook in geval van twijfel altijd melden. Het is belangrijk om een (mogelijk) datalek zo spoedig mogelijk -uiterlijk binnen vier uur na ontdekking - te melden. Ook buiten buiten kantoortijden en op zon-en feestdagen dienen mogelijke datalekken gemeld te worden. 

Wanneer u een melding heeft gedaan, wordt er contact met u opgenomen door de werkgroep Datalekken om uw melding door te nemen. Vervolgens zal er worden beoordeeld of er daadwerkelijk sprake is van een datalek. Indien dit het geval is, maakt de werkgroep Datalekken een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het melden kan zeer eenvoudig door het onderstaande meldingsformulier in te vullen.

* Verplichte velden
+