Integriteit is binnen VolkerWessels niet onderhandelbaar. Integere handelen is noodzakelijk bij alles wat we doen. Toch is het een thema dat om blijvende aandacht vraagt. Drie principes en regelingen dragen hieraan bij: de VolkerWessels Gedragscode, Regeling Vertrouwenslijn (voorheen: Klokkenluidersregeling) en de Leidende Principes Opdrachtgevend Bouwbedrijf.

Gedragscode VolkerWessels

Hoe verweven we integriteit in ons dagelijks handelen? De Gedragscode van VolkerWessels geeft antwoord op deze vraag. De Gedragscode bestaat uit de gedragsnormen van VolkerWessels en vervult een praktische rol bij onze dagelijkse bedrijfsvoering, zodat iedereen binnen ons concern de regels naleeft. Ook van partijen met wie wij zaken doen verlangen wij dat zij de Gedragscode van VolkerWessels naleven.

De Gedragscode is in 2021 ge-update

VolkerWessels gedragscode

Regeling Vertrouwenslijn (voorheen: Klokkenluidersregeling)

VolkerWessels heeft een gedragscode die alle werknemers, opdrachtgevers, leveranciers en onderaannemers handvaten geeft professioneel en integer te handelen.

Bij VolkerWessels streven we naar een omgeving die vrij is van discriminatie en illegaal of onethisch handelen. Collega’s, opdrachtgevers, onderaannemers en/of leveranciers die desondanks een vermoeden hebben van ernstige misstanden binnen onze ondernemingen of ons concern, kunnen hier anoniem, ongeacht hun functie en zonder gevolgen voor de eigen positie via een speciale procedure melding van maken. De exacte procedure en acties staan beschreven in de volledige procedure Melden Vermoeden van Misstanden (Klokkenluidersregeling).

Procedure Melden Vermoeden van Misstanden

Leidende Principes Opdrachtgevend Bouwbedrijf

VolkerWessels heeft samen met de zes andere grootste bouwbedrijven van Nederland een serie gedragsregels opgesteld die professioneel, integer, maatschappelijk verantwoord en transparant handelen in de bouw moeten bevorderen. Het doel is om meer duidelijkheid te scheppen voor alle partners in het bouwproces. 

Leidende Principes Opdrachtgevend Bouwbedrijf