icon-facebook icon-arrow-right icon-arrow-left icon-linkedin icon-search icon-twitter icon-youtube icon-mail icon-phone icon-mobiliteit-engineering icon-bouw icon-energienetwerken icon-installatietechniek icon-energie-telecom icon-infrastructuur icon-civieletechniek icon-spoorbouw icon-telecom icon-toelevering icon-vastgoedontwikkeling icon-wegenbouw icon-bullets icon-maps icon-whatsapp icon-arrow-up icon-arrow-down icon-assetmanagement icon-dienstverlening icon-close icon-filter icon-round-close icon-footprint
Sorry

This page is not available in English.

Do you want to go to the English homepage?

VolkerWessels bouwt mee aan
Smart City Eindhoven

07 oktober 2014

De Europese Commissie heeft het “TRIANGULUM” partnerschap, waar VolkerWessels deel van uitmaakt, uitverkoren om Eindhoven te transformeren in een Smart City. Het consortium bestaat in Eindhoven uit zes partners: VolkerWessels, Park Strijp Beheer, Woonbedrijf, Technische Universiteit Eindhoven, KPN en de Gemeente Eindhoven. De gevraagde subsidie is voor een looptijd van vijf jaar en bestaat voor de partners in de stad uit € 6,4 miljoen en 254 ‘mensmaanden’.

Eindhoven Smart City

Eindhoven heeft samen met o.a. de steden Manchester (Groot-Brittannië) en Stavanger (Noorwegen) een Smart City voorstel ingediend voor de Smart Cities Call Horizon 2020, die door de Europese Commissie is uitgeschreven.

 

 

 

 

“TRIANGULUM, initiate, demonstrate, replicate” omvat sectoroverschrijdende beleidsterreinen van energie, mobiliteit, innovatie en data. Het woord ‘Smart’ duidt vooral op het gebruik van (open) data in combinatie met maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van de stedelijke leefomgeving, in het bijzonder ten aanzien van duurzame energie en mobiliteit. 

Strijp-S

De focus ligt op twee voorbeeldwijken in Eindhoven: Strijp-S en Eckart Vaartbroek, de zogenaamde ‘lighthouse-gebieden’. Een voorbeeld is het samen met het op Strijp-S aanwezige innovatieve bedrijfsleven ontwikkelen van slimme toepassingen rondom thema’s als veiligheid, mobiliteit en energie en het beschikbaar stellen van begeleiding en financieringen hiervoor. 

Coördinatie naar de EU

Het Fraunhofer Instituut (Du) heeft het voorstel in Brussel ingediend. Zij zijn ook de overall projectmanager en verantwoordelijk voor de totale realisatie de komende jaren. Zij moet toezien dat oplossingen in co-creatie tot stand komen tussen partijen en dat de activiteiten voldoende innovatief zijn en herhaalbaar in andere steden of regio’s in Europa. Daarom wordt er samengewerkt met zogenaamde ‘volgende steden’ Sabadell (Spanje), Leipzig (Duitsland) en Praag (Tsjechië).