icon-facebook icon-arrow-right icon-arrow-left icon-linkedin icon-search icon-twitter icon-youtube icon-mail icon-phone icon-mobiliteit-engineering icon-bouw icon-energienetwerken icon-installatietechniek icon-energie-telecom icon-infrastructuur icon-civieletechniek icon-spoorbouw icon-telecom icon-toelevering icon-vastgoedontwikkeling icon-wegenbouw icon-bullets icon-maps icon-whatsapp icon-arrow-up icon-arrow-down icon-assetmanagement icon-dienstverlening icon-close icon-filter icon-round-close icon-footprint
Sorry

This page is not available in English.

Do you want to go to the English homepage?
alt
Volker Energy Solutions tekent raamovereenkomst met TenneT
alt
Volker Energy Solutions tekent raamovereenkomst met TenneT
Nieuwsbericht
14 januari 2021

7 januari jl. heeft Volker Energy Solutions het contract getekend om de komende 5 tot 11 jaar mee te bouwen aan de energievoorziening en energietransitie van Nederland in het nieuwe TenneT EU-303 programma. De komende jaren staat de energiesector voor uitdagingen. Niet alleen leidt de energietransitie tot een herstructurering van de energie-infrastructuur, maar ook uitbreiding, verzwaring of zelfs vervanging hiervan is noodzakelijk. Om de leveringszekerheid en betrouwbaarheid van het energienetwerk te behouden en zelfs te verbeteren, gaat TenneT met haar EU-303 partners een langdurige en intensieve samenwerking opbouwen om deze opgaven te realiseren. 

Benutten innovaties

TenneT heeft de taak om het elektriciteitsnetwerk veilig en beschikbaar te houden. Om die reden zullen tussen nu en 2031 zo’n 140 hoogspanningsstations worden vervangen. Daarnaast vraagt de groeiende energievraag ook om uitbreiding en verzwaring van nog eens 210 hoogspanningsstations. De energiemarkt innoveert razendsnel en TenneT wil klaar zijn om nieuwe mogelijkheden te benutten. Er zal onder andere ingezet worden op verdere ontwikkeling van BIM (Building Information Modeling of bouwwerkinformatiemodel), standaardisatie en het gebruikmaken van een open datamodel. 

Inhoud van het contract

De EU-303 is een bundeling en vervanging van onder andere de Raamovereenkomsten EU-203, EU-235 en de EU-207 en het Veldvervangingsprogramma. Tot de scope van Inkoopprogramma EU-303 Stations behoren multidisciplinaire werkzaamheden op en voor 110kV, 150kV, 220kV en 380kV-hoogspanningsstations. Dit betreft onder andere de primaire-, secundaire-, tertiaire-, telecom-, aarding- en civiel/bouwkundige werkzaamheden ten behoeve van nieuwbouw, uitbreiding, reconstructie, renovatie, amovering en vervanging van hoog- en laagspanningsinstallaties, alsmede beheer- en onderhoudswerkzaamheden. De werkzaamheden bestaan uit engineering, realisatie, levering van (hulp) materialen, montage, testen en projectmanagement/-coördinatie.

Continuering succesvolle samenwerking

Volker Energy Solutions was de afgelopen vijf jaar al actief voor netbeheerder TenneT. Na het winnen van deze uitstekende positie wordt de samenwerking niet alleen voortgezet, maar ook uitgebreid. Thijs Vera, directeur Volker Energy Solutions: “Deze Raamovereenkomst EU-303 biedt Volker Energy Solutions vele mogelijkheden tot verdere ontwikkeling van onze organisatie en inzet van nieuwe technologieën en verdere innovaties. Denk hierbij aan BIM, Virtual Reality en datagestuurd werken. Als partner van TenneT staan wij klaar voor de uitdagingen en opgaven binnen de energiesector.”

Gerelateerde nieuwsberichten

Alle nieuwsberichten

Meer weten? Neem contact op met de betrokken VolkerWessels ondernemingen

Volker Energy Solutions