icon-facebook icon-arrow-right icon-arrow-left icon-linkedin icon-search icon-twitter icon-youtube icon-mail icon-phone icon-mobiliteit-engineering icon-bouw icon-energienetwerken icon-installatietechniek icon-energie-telecom icon-infrastructuur icon-civieletechniek icon-spoorbouw icon-telecom icon-toelevering icon-vastgoedontwikkeling icon-wegenbouw icon-bullets icon-maps icon-whatsapp icon-arrow-up icon-arrow-down icon-assetmanagement icon-dienstverlening icon-close icon-filter icon-round-close icon-footprint
Sorry

This page is not available in English.

Do you want to go to the English homepage?
alt
Rijkswaterstaat gunt aanleg Innovatiestrook A58 aan Gebr. Van Kessel
alt
Rijkswaterstaat gunt aanleg Innovatiestrook A58 aan Gebr. Van Kessel
Nieuwsbericht
21 januari 2021

21 januari 2021 - Rijkswaterstaat heeft de opdracht voor de aanleg van de Innovatiestrook A58 Kloosters definitief gegund aan VolkerWessels-onderneming Gebr. Van Kessel. Het project wordt een showcase van duurzame en circulaire toepassingen binnen de GWW-sector. Ervaringen die hier worden opgedaan, dragen bij aan de ontwikkeling en toepassing van innovaties bij de A58-wegverbreding én andere wegenprojecten. Gebr. Van Kessel past, samen met diverse ketenpartners en KWS Infra Eindhoven, een groot pakket aan circulaire producten en eigen innovaties toe. Naar verwachting start de realisatie van het project in het tweede kwartaal 2021.

Joep de Greef, projectleider Rijkswaterstaat: ‘Rijkswaterstaat zet fors in op duurzame innovaties in de wegenbouw. Onderzoek vindt nu nog plaats op diverse locaties in Nederland. Op de nieuwe Innovatiestrook van maar liefst 1400 meter komt dit samen. Dit is praktischer en efficiënter. De teststrook, onderdeel van het project InnovA58, blijft toegankelijk voor het reguliere verkeer.’

Ab de Jong, directeur Gebr. Van Kessel: ‘De Innovatiestrook aan de A58 is een unieke opdracht waar wij erg trots op zijn. Samen met Rijkswaterstaat en onze partners gaan wij voor verduurzaming van de infrasector. Op de Innovatiestrook krijgen wij de kans om binnen één project diverse van onze eigen ‘groene’ innovaties toe te passen én emissieloos materieel in te zetten. Dit project levert daarmee een waardevolle bijdrage op weg naar een 100% circulaire infrastructuur.’

Minimale CO2-uitstoot

De opdracht omvat de bouw van de gehele testlocatie Innovatiestrook A58 Kloosters. Deze is bedoeld om voorafgaand aan de A58-wegverbreding innovatieve oplossingen te testen en in kaart te brengen. Bij de uitvraag was de specifieke opdracht een plan van aanpak te maken voor een deel van de toe te passen innovaties en een emissieloze uitvoering van deze Innovatiestrook. Gebr. Van Kessel scoorde een 10 op de opgave de CO2-emissie tijdens de uitvoering terug te brengen. Dit gebeurt op basis van het ‘Tank to Wheel’-principe; hierbij wordt gekeken naar de uitstoot van de gebruikte voertuigen bij de aanleg van de Innovatiestrook.

Elektrische asfaltspreidmachine

 

Voor de realisatie trekt Gebr. Van Kessel een blik aan innovaties open. Zo wordt gebruik gemaakt van duurzame funderingsoplossingen, lage temperatuur asfaltsoorten en circulaire oplossingen in markering en wegmeubilair. Tijdens de uitvoering wordt uitsluitend gebruik gemaakt van materieel draaiend op elektriciteit of ‘schone’ brandstof. Zo wordt ’s werelds eerste elektrische asfaltspreidmachine, waarin KWS onlangs investeerde, ingezet bij dit project.

 

Onderdeel van InnovA58

De Innovatiestrook A58 Kloosters is een onderdeel van het wegverbredingsproject InnovA58. In dit project werkt Rijkswaterstaat aan het verbreden van de A58 tussen Eindhoven-Tilburg en Sint Annabosch-Galder van 2 naar 3 rijstroken. InnovA58 is een deelprogramma van SmartwayZ.NL; een innovatief mobiliteitsprogramma waarin overheden, bedrijven en kennisinstellingen samen werken aan een vlot, veilig en slim mobiliteitsnetwerk.

Gerelateerde nieuwsberichten

Alle nieuwsberichten

Meer weten? Neem contact op met de betrokken VolkerWessels ondernemingen

Gebr. Van Kessel

KWS (hoofdkantoor)