icon-facebook icon-arrow-right icon-arrow-left icon-linkedin icon-search icon-twitter icon-youtube icon-mail icon-phone icon-mobiliteit-engineering icon-bouw icon-energienetwerken icon-installatietechniek icon-energie-telecom icon-infrastructuur icon-civieletechniek icon-spoorbouw icon-telecom icon-toelevering icon-vastgoedontwikkeling icon-wegenbouw icon-bullets icon-maps icon-whatsapp icon-arrow-up icon-arrow-down icon-assetmanagement icon-dienstverlening icon-close icon-filter icon-round-close icon-footprint
Sorry

This page is not available in English.

Do you want to go to the English homepage?
alt
Boskalis en Van Hattum en Blankevoort nemen omvangrijk dijkversterkingsproject Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK) aan
alt
Boskalis en Van Hattum en Blankevoort nemen omvangrijk dijkversterkingsproject Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK) aan
Nieuwsbericht
22 juli 2020

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) heeft laten weten de planuitwerkingsfase voor project KIJK te gunnen aan de combinatie Boskalis en Van Hattum en Blankevoort (een VolkerWessels onderneming). Het project heeft als doel ruim 200.000 bewoners en de economische waarden van het achterland van de Hollandse IJssel te beschermen voor hoogwater en overstromingen. Dit doen we door 10 kilometer IJsseldijk aan de zuidzijde van de Hollandsche IJssel tussen Krimpen aan den IJssel en Gouderak te versterken en verhogen.  

Planning

De verkenningsfase is afgerond en het projectteam van KIJK start nu met de planuitwerkingsfase. Daarna volgt de realisatiefase en uiteindelijk een nazorgfase. De uitwerking van de plannen start na de bouwvak. Tijdens de planuitwerking werkt het projectteam van KIJK in nauwe samenwerking met HHSK het ontwerp verder uit en stelt het projectplan Waterwet op en de vergunningen die daarbij horen. Voor deze planstudie is de combinatie versterkt met specialistische kennis van de bureaus Royal HaskoningDHV en Witteveen en Bos. 

Intentie tot voortzetten samenwerking tijdens realisatie

Na een zorgvuldige behandeling van zienswijzen en/of beroep van belanghebbenden, start de uitvoering. Het is de intentie van HHSK om na het succesvol doorlopen van de planuitwerkingsfase de samenwerking voort te zetten en de deelopdracht voor realisatie aan dezelfde combinatie op te dragen. In de realisatiefase wordt de dijk versterkt en verhoogd. Bij hoog water staat er meer druk op de dijk. Om te voorkomen dat stukken dijk afbreken, moet de dijk worden versterkt. Daarnaast slaan bij hoog water golven over de dijk waardoor de dijk kan beschadigen. Om dat te voorkomen moet de dijk worden verhoogd. De start van de realisatiewerkzaamheden staat gepland voor 2023. De planning is dat de dijk in 2026 weer voldoet aan de veiligheidsnormen.    

Partners

Naast de bureaus Royal HaskoningDHV en Witteveen en Bos zijn ook VolkerWessels-ondernemingen Volker Staal en Funderingen (VSF) en VolkerWessels Infra Competence Centre (VWICC) betrokken. VSF brengt in deze fase expertise in op het gebied van specialistische uitvoeringsmethoden en VWICC levert onder meer projectmanagement en projectbeheersing.    

Waarom dit project?

Dijken beschermen Nederland tegen wateroverlast door overstromingen. Zo beschermt de dijk langs de Hollandsche IJssel de Krimpenerwaard. Om ook in de toekomst het gebied te kunnen beschermen moet de dijk versterkt en verhoogd worden.  Door klimaatverandering stijgt het waterniveau van de zee en komen in rivieren vaker hoge waterstanden voor. Hierdoor is er ook vaker hoog water in de Hollandsche IJssel. Tegelijkertijd daalt op veel plekken in Nederland de bodem, dat geldt ook voor de Krimpenerwaard. Om ook in deze omstandigheden voor waterveiligheid te kunnen zorgen, moet het dijktraject tussen Gouderak en Krimpen aan den IJssel worden versterkt en verhoogd. Dat gebeurt in het project KIJK: Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard.  

Meer weten? Neem contact op met de betrokken VolkerWessels ondernemingen

Van Hattum en Blankevoort B.V.