icon-facebook icon-arrow-right icon-arrow-left icon-linkedin icon-search icon-twitter icon-youtube icon-mail icon-phone icon-mobiliteit-engineering icon-bouw icon-energienetwerken icon-installatietechniek icon-energie-telecom icon-infrastructuur icon-civieletechniek icon-spoorbouw icon-telecom icon-toelevering icon-vastgoedontwikkeling icon-wegenbouw icon-bullets icon-maps icon-whatsapp icon-arrow-up icon-arrow-down icon-assetmanagement icon-dienstverlening icon-close icon-filter icon-round-close icon-footprint
Sorry

This page is not available in English.

Do you want to go to the English homepage?
alt
Gebr. Van Kessel Onderhoud voor vijf jaar verantwoordelijk voor het basisonderhoudscontract Rijkswegen West-Brabant
alt
Gebr. Van Kessel Onderhoud voor vijf jaar verantwoordelijk voor het basisonderhoudscontract Rijkswegen West-Brabant
Nieuwsbericht
10 mei 2023

Gebr. Van Kessel Onderhoud, een dochteronderneming van KWS (en beide onderdeel van VolkerWessels), ontving vandaag de definitieve gunning voor het contract ‘het monitoren en in stand houden van de rijkswegen in West-Brabant’. Een mooie vervolgstap op het in januari ondertekende contract variabel onderhoud Rijkswegennet Zuid-Nederland' door KWS.

De doelstelling van het werk luidt: Het meerjarig in stand houden, monitoren en inspecteren van en rapporteren over de toestand van het Areaal in het beheersgebied van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland perceel West. Tijdens het contract worden de voorgeschreven onderhoudsregimes samen met Rijkswaterstaat geanalyseerd en daar waar mogelijk geoptimaliseerd. In totaal gaat het om 250 kilometer aan rijkswegen.

Maximale scores

Op drie van de vier bij de inschrijving behorende plannen, is een tien gescoord. Opdrachtgever gaf de maximale score aan de onderdelen samenwerkingsklimaat, inzicht geven in areaaldata en het proces van verrekenbare werkzaamheden.

Hans Kruijssen, tendermanager KWS: ‘Met het aannemen van dit contract zetten wij als KWS en Gebr. Van Kessel Onderhoud sterk in op een optimale samenwerking binnen de totale onderhoudsketen.’

Een optimale samenwerking

Dit contract valt onder de nieuwe generatie onderhoudscontracten van Rijkswaterstaat. Binnen deze contracten staan de volgende waarden centraal; veiligheid, beschikbaarheid, betrouwbaarheid, klanttevredenheid, duurzaamheid & milieubewustheid en borging van de netwerkkwaliteit. 

Met deze nieuwe contractvorm wordt ingezet op samenwerking, kennis uitwisselen en zo veel mogelijk waarde toevoegen, in plaats van het puur uitvoeren van het werk.

Werkzaamheden

Een team van experts van Rijkswaterstaat, Gebr. Van Kessel Onderhoud en KWS werkt de komende periode aan de mobilisatie- en transitiefase van het contract. Waarna vanaf december 2023 wordt gestart met de uitvoerende werkzaamheden. Deze bestaan onder andere uit het schouwen, inspecteren, rapporteren, doen van groenonderhoud, onderhoud aan de openbare verlichting en pompinstallaties. Daarnaast worden er samen met KWS-dochteronderneming Wilchem werkzaamheden verricht in het kader van incidentmanagement en schadeherstel.

Gerelateerde nieuwsberichten

Alle nieuwsberichten

Meer weten? Neem contact op met de betrokken VolkerWessels ondernemingen

Gebr. Van Kessel Onderhoud

KWS (hoofdkantoor)

Wilchem B.V.