VolkerWessels heeft een tweelaags bestuursmodel bestaande uit een Raad van Bestuur en een Raad van Commissarissen. De Raad van Bestuur is belast met het bestuur, de strategie en de bedrijfsactiviteiten van VolkerWessels evenals kwesties op het gebied van maatschappelijke verantwoord ondernemen, en staat onder toezicht van de Raad van Commissarissen. De Raad van Bestuur moet tevens verantwoording afleggen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. VolkerWessels is een besloten vennootschap en past het structuurregime toe.

De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen worden beide gereguleerd door de (Nederlandse) wet, de Nederlandse Corporate Governance Code en de statuten en overige regels en voorschriften van VolkerWessels. 

De Raad van Bestuur bestaat uit de heren Jan de Ruiter (voorzitter), Alfred Vos (CEO), Jan van Rooijen (CFO), Dick Boers (lid van de Raad van Bestuur), en Alan Robertson (lid van de Raad van Bestuur). De Raad van Commissarissen bestaat uit de heren Henry Holterman (voorzitter), Eelco Blok (commissaris) en Frank Verhoeven (commissaris).

Leden Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen