icon-facebook icon-arrow-right icon-arrow-left icon-linkedin icon-search icon-twitter icon-youtube icon-mail icon-phone icon-mobiliteit-engineering icon-bouw icon-energienetwerken icon-installatietechniek icon-energie-telecom icon-infrastructuur icon-civieletechniek icon-spoorbouw icon-telecom icon-toelevering icon-vastgoedontwikkeling icon-wegenbouw icon-bullets icon-maps icon-whatsapp icon-arrow-up icon-arrow-down icon-assetmanagement icon-dienstverlening icon-close icon-filter icon-round-close icon-footprint
Sorry

This page is not available in English.

Do you want to go to the English homepage?

VolkerWessels steunt Talent for Rotterdam

Nieuws
04 december 2014

In Rotterdam is een netwerk opgericht van werkgeversorganisaties, onderwijsinstellingen, woningcorporaties en partners die coaching leveren. Ook VolkerWessels en Dura Vermeer hebben hun steun toegezegd. Doel is schooluitval en jeugdwerkloosheid te voorkomen. Begonnen wordt met 270 trajecten.

Speciaal traject

Stichting Talent for Rotterdam is officieel gelanceerd door wethouder Maarten Struijvenberg (werkgelegenheid en economie) die samen met een aantal jongeren de website Talent voor Rotterdam in gebruik stelde. Talent voor Rotterdam investeert in preventie en voorkomt schooluitval en jeugdwerkloosheid. Jongeren krijgen een speciaal traject met stage- of leerwerktraject, onderwijs, eigen woonruimte én coaching. VolkerWessels levert een bijdrage door jongeren aan het werk te helpen bij bouw- en infra projecten in Rotterdam.

Jeugdwerkloosheid

 In de regio Rijnmond zijn zo’n 10.000 jongeren werkloos. Om deze jongeren naar werk, beroepsbegeleidende leerweg (BBL) of school te begeleiden bundelden twintig gemeenten in de regio hun krachten in een gezamenlijke Aanpak Jeugdwerkloosheid. Vanuit deze aanpak heeft Stichting Talent voor Rotterdam een eenmalige subsidie toegewezen gekregen.