HomeOver onsMissie en strategie

Missie en strategie

De eerste keuze voor opdrachtgevers, een aantrekkelijke werkgever voor talent en een solide en daadkrachtige partij voor financiers. Die ambities zijn bepalend voor het profiel en de missie van VolkerWessels. Gedreven door de beste mensen, ondernemerschap en  innovatiekracht willen we onze onderneming verder versterken, in balans met de omgeving. Veiligheid, integriteit en duurzaamheid  zijn daarom voor VolkerWessels absolute voorwaarden.

Strategische pijlers

Belangrijke pijlers onder onze strategie zijn de bewuste keuze voor onze thuismarkten Nederland, Verenigd Koninkrijk en Canada/Verenigde Staten  en een duidelijke diversificatie door een gezonde spreiding van onze disciplines en activiteiten. Tegelijkertijd zijn een zekere schaalgrootte en impact onmisbaar. We opereren in die markten waarin we substantieel het verschil kunnen maken. Dat betekent een kritische en vastberaden kijk op kansen en uitdagingen en een sterke focus op (kwalitatief) marktleiderschap, een brede positie in de waardeketen, meerjarige contracten en onderscheidende specialismes.

Innovatief en integraal

VolkerWessels ontleent een solide financiële positie aan een combinatie van ondernemerschap, financiële en operationele discipline, gedegen risicomanagement en proces- en kostenbeheersing. Die focus sluit aan bij ons strategisch speerpunt van operational excellence. Met duurzame innovaties en slimme concepten als onze motor. Daarbij zoeken we nadrukkelijk de samenwerking met betrouwbare partners. Ook intern werken onze werkmaatschappijen intensief samen. Want naast onze lokale en regionale betrokkenheid schuilt ook daarin de kracht van VolkerWessels: opdrachtgevers van dienst zijn met een integrale en multidisciplinaire aanpak.

+