Locaties

Voor de vestiging Utrecht kan je voor stages/afstudeeropdrachten o.a. worden ingezet op de volgende projecten en locaties:

  • Project HOV dichterswijk te Utrecht
  • Diverse projecten in gemeente de Ronde Venen
  • Project Bisschopsweg te Amersfoort
  • Hemweg te Amsterdam
  • Diverse binnenstedelijke projecten, reconstructies en revitalisaties