Locaties

Voor de vestiging Amsterdam-Heerhugowaard kan je voor stages/ afstudeeropdrachten o.a. worden ingezet op de volgende projecten en locaties:

 • In de werkvoorbereiding of op het projectenbureau op ons kantoor in Diemen
 • Diverse werken in de Kop van Noord-Holland
 • Diverse werken in Haarlem en omgeving Haarlemmermeer
 • Diverse werken in Amsterdam
 • Assetcontract Oost
 • D&C tuindorp Oostzaan; riool- en straatwerk
 • Schiphol
 • Combinatie Badhoeverbogen
 • Datacenter – projecten agriport Middenmeer
 • Project Brug Ouderkerk
 • Gebiedscontract Zaanstreek-Waterland
 • Gebiedscontract Gooi- en Vechtstreek
 • Vital – vernieuwing Amstelveenlijn - https://amstelveenlijn.nl/
 • Randstad 380 kv - https://www.randstad380kv-noordring.nl/
 • Versterken Markermeerdijk - https://www.markermeerdijken.nl/