Werkvoorbereiding en/of uitvoering

Als stagiair(e) maak je onderdeel uit van het projectteam. Je werkt mee in zowel de werkvoorbereiding als uitvoering en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de realisatie van onze projecten! Onze ervaren mensen begeleiden je daarbij.

Bij het Project Tata Steel zijn we druk bezig om een nieuwe hal te maken aansluitend aan de bestaande hal van de Warmbandwalserij waarin een nieuwe oven zal worden geplaatst.
Hiervoor maakt Van Hattum en Blankevoort de funderingen, de betonnen kelder, het staalwerk van de hal en de bouwtechnische installaties.
Om de kwaliteit van het eindproduct te verbeteren, en om de CO2 uitstoot te verminderen, vervangt Tata Steel een bestaande oven in de Warmbandfabriek door een nieuwe “Walking Beam Furnace”.
In deze oven wordt een dikke plak staal opgewarmd, om daarna met walsen te bewerken tot plaatstaal dat wordt gebruikt voor bijvoorbeeld de automobielindustrie.
In tegenstelling tot de oude ovens worden deze plakken niet over een glijbaan in- en uit de oven geschoven, maar d.m.v. ptillen steeds een stukje in en uit de oven erplaatst; de “Walking Beam”.
Daarnaast is deze oven ook een stuk energie-efficiënter, wat moet leiden tot 0,6 Petajoule minder energieverbruik.
Dit is een significante stap die de industrie moet maken in de reductie van CO2 in het kader van “Parijs”.


De hal die wij voor deze oven gaan bouwen is bijna even groot als een voetbalveld, en heeft een betonnen kelder van 8 meter diep.
Tijdens de bouw gaat de productie van Tata Steel gewoon door. Dat garandeert een dynamische werkomgeving waarin veel leerpotentie zit.

Ons aanbod

Wij vragen veel, maar stellen daar ook veel tegenover! Zo kun je bij ons rekenen op uitstekende begeleiding en een prima stagevergoeding. Maar bovenal krijg je bij ons de kans een bijdrage te leveren aan projecten die de infrastructuur in Nederland verbeteren.  
Wie weet bevalt het je zo goed bij ons, dat je na je studie als trainee of in een startersfunctie aan de slag wilt gaan.

Ons bedrijf

Als oudste civiele aannemer van Nederland ontwerpt, bouwt en onderhoudt Van Hattum en Blankevoort civiele constructies voor projecten in de infrastructuur, energie-, wind- en vastgoedmarkt. Grote innovatieve, integrale projecten zoals de nieuwe zeesluis IJmuiden, maar ook specialistische projecten als een hoogwatergeul, onderhoud van kades of een ondergrondse parkeergarage in hartje Utrecht. Het hoofdkantoor zit in Vianen en in Diemen, Papendrecht en Rijssen bevinden zich de regiokantoren.

De cultuur van het bedrijf kenmerkt zich door samenwerken, ondernemerschap en lef. Het personeelsbeleid is erop gericht medewerkers te stimuleren verantwoordelijkheid te nemen voor de ontwikkeling van hun eigen kwaliteiten. Met trots voor het eigen product en plezier in het werk, creëren zij kans voor henzelf en het bedrijf. Veiligheid, duurzaamheid en integriteit zijn de randvoorwaarden voor het succes. Van Hattum en Blankevoort is onderdeel van VolkerWessels, dat met ruim 125 bedrijven en circa 15.000 medewerkers bouwt aan wonen, werken en mobiliteit.