Inhuur ‘operationeel specialist/manager’

Doel: DagWeekMaand (DWM) ritmiek introduceren, implementeren en borgen in Business Line Nieuwbouw.
DagWeekMaand-ritmiek heeft betrekking op alle activiteiten die gedurende de duur van een project plaats moeten vinden door de verschillende functionarissen binnen de BL Nieuwbouw.
De eerste fase van de opdracht bestaat uit het onderzoeken en vaststellen van de gewenste DWM-ritmiek door het hele proces heen en per functiegroep/stap in het proces. Deze fase wordt vooral gekenmerkt door Onderzoek, kort beschrijven en Advies en besluitvorming. In deze fase wordt er nauw samenwerkt met het management van de businessline.
De tweede fase is gericht op opstellen ontbrekende instructies opstellen, danwel onduidelijkheden wegnemen door procedures/instructies aan te scherpen.
In de derde fase dient de, door het MT Nieuwbouw gekozen, DWM ritmiek geïmplementeerd te worden in de BL Nieuwbouw. Deze fase wordt gekenmerkt door Presenteren, Motiveren en Overtuigen. In deze fase is het vooral van belang om het gebruik van de sturingstools te promoten. Het daadwerkelijk gebruik te stimuleren en te toetsen waar extra ondersteuning nodig is.

We zoeken een persoon die met iedereen in de organisatie een gesprek kan voeren. Je gaat namelijk in gesprek met alle functiegroepen binnen BL Nieuwbouw om te achterhalen welke werkzaamheden zijn in welke frequentie uitvoeren. Aangezien er een grote verscheidenheid aan taken is, maar ook op welke wijze deze ingevuld worden, is het belangrijk een gedegen onderzoek hierna te doen.

Vanuit het onderzoek en het documenteren zal je een advies geven aan het MT Nieuwbouw over de te nemen stappen om de DQM-ritmiek te implementeren in de BL.
Nadat de gewenste route gekozen is, ga je aan de slag om de DWM-ritmiek te implementeren in de gehele BL. Je zal hierbij optrekken met de diverse managers van de afdelingen, om zodoende draagvlak en borging te krijgen van de nieuwe werkwijze.
De opdracht is afgerond wanneer:
1.De belangrijkste werkinstructies gedocumenteerd zijn;
2.Alle medewerkers van de BL Nieuwbouw werken volgens DWM-ritmiek

Benodigde competenties:

Operationeel stevige kennis en ervaring om snel processen te doorzien
Lean achtergrond is wenselijk, wel ervaring in beschrijven van processen en instructies
Communicatief vaardig op alles niveaus
Hands-on mentaliteit. Gewend om zelf te produceren
Accuraat en
Kan zelfstandig werken en neemt het initiatief
Geen beleidsmaker, zien, afstemmen en doorpakken