Jouw uitdaging

Korte karakteristiek

 

De KAM-coördinator is verantwoordelijk voor de dagelijkse coördinatie en verbetering van het managementsysteem binnen Bouwmaatschappij Ufkes Apeldoorn bv.

Hij / zij ondersteunt daarmee de regionale KAM-manager(s) van BVGO Noord-Oost bij de continue verbetering op alle genoemde aandachtsgebieden uit het strategiemodel van VolkerWessels.

 

Aansturing en overlegmomenten

 

Hiërarchisch gezien geeft de directie van Ufkes Apeldoorn van VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling Noord-Oost bv. sturing aan de KAM-coördinator. Ten behoeve van de voortgangsbewaking heeft de KAM-coördinator 1x / 4 weken overleg met de directie.  

In de praktijk vindt tevens aansturing en coaching plaats door de KAM-manager(s) van BVGO Noord-Oost. Dit gebeurt mede door 2 contactmomenten per 4 weken. Daarmee is de KAM-coördinator lid van het KAM-team BVGO Noord-Oost.

Taken en verantwoordelijkheden

Kwaliteit (= verbeterprogramma ‘Samen Slimmer Bouwen’):

 • Verzamelt periodiek de informatie ten behoeve van de Management Review
 • Analyseert managementinformatie zoals klachten, projectevaluaties, verbetervoorstellen, etc.
 • Geeft advies aan directie en regionale KAM-manager(s) op beleidsmatige verbeterpunten
 • Controleert op voortgang van actiepunten en doelstellingen aan de hand van het KAM-dashboard
 • Beheert de interne managementsite op KAM-gebied en communiceert wijzigingen met het personeel
 • Voert samen met de regionale KAM-manager(s) interne (KAM-)audits uit
 • Begeleidt samen met de regionale KAM-manager(s) externe (KAM-)audits
 • Werkt acties uit voorkomend uit periodieke KAM-overleggen en vakgroepvergaderingen, zowel intern als regionaal

 

Arbeidsomstandigheden (= verbeterprogramma ‘Wees Alert; Veiligheid Eerst’):

 • Zorgt voor een actuele BedrijfsRisicoInventarisatie & Evaluatie met VGM-actieplan
 • Informeert de OR / VGWM-commissie over de actualiteit van de BRIE en bijbehorend actieplan
 • Beoordeelt en analyseert ongevallen en VGM-incidenten.
 • Beoordeelt en analyseert uitgevoerde werkplekinspecties, veiligheidsbesprekingen en externe rapportages van bv. de ISZW
 • Brengt bezoeken aan bouwprojecten en controleert op naleving van de voorschriften en afspraken
 • Beheert en communiceert over wettelijke veiligheidsregelingen in de bouw (Abomafoon / PISA / Arbo-informatiebladen, etc.)

 

Milieu (= verbeterprogramma ‘Corporate Social Responsibility’):

 • Verzamelt en verwerkt jaarlijks de informatie ten behoeve van het Duurzaamheidsverslag
 • Verzamelt en verwerkt periodiek de informatie ten behoeve van de CO2-prestatieladder
 • Beoordeelt en analyseert informatie m.b.t. afvalmanagement, energieverbruik, milieu-incidenten, omgevingshinder, etc.
 • Is contactpersoon voor milieuspecifieke certificeringen als FSC, PEFC en ISO 14001

 

Bevoegdheden

 • Mag rechtstreeks in overleg treden met elke medewerker binnen de werkmaatschappij
 • Mag zich toegang verschaffen tot alle informatie binnen de werkmaatschappij ter controle en verbetering van de doeltreffendheid van de gehanteerde managementsystemen
 • Indien met de verantwoordelijke KAM-coördinator geen over­eenstemming kan worden bereikt, wordt e.e.a. voorgelegd aan het desbetreffende directieteam

 

 

Gewenste opleiding, ervaring en capaciteiten

 

 • MBO/HBO-niveau, door opleiding en / of werkervaring verkregen
 • Achtergrond in (Technische) Bedrijfskunde / Bouwkunde / Bouwmanagement
 • Kennis van managementsystemen, maar ten minste van ISO 9001 en VCA**
 • Bij voorkeur ook kennis van Veiligheidsladder, ISO 14001, CO2-prestatieladder, FSC, PEFC en Bewuste Bouwers
 • Opleidingen Interne auditor en VOL-VCA is een pré
 • Eventueel aanvullende kennis van arbo- en milieuzaken (bv. cursus Preventiemedewerker, MVK, HVK of VGWM-coördinatie)
 • Vaardig met Office 365
 • Empathisch en analytisch (denk)vermogen
 • Zelfstandig en risicobewust
 • Doorzettingsvermogen en overtuigende persoonlijkheid
 • Goede mondelinge en redactionele vaardigheden

Reageren?

Het is bijzonder om voor ons te werken, want hoewel je bij één van onze ondernemingen werkt, ben je toch ook onderdeel van een groot concern. Een concern dat zich bezig houdt met het ontwerpen, ontwikkelen, realiseren en beheren van de gebouwde omgeving. Het liefst doen we dat door onze kracht te laten zien: meerdere VolkerWessels-ondernemingen werken samen aan één project. Die aanpak heeft succes. Dat blijkt ook uit de indrukwekkende projecten die wij op onze naam hebben staan. Projecten die met veel kennis en passie worden gerealiseerd door onze medewerkers.

 

 

Ben jij deze ambitieuze KAM professional? Dan nodigen wij je uit om te solliciteren. Je kunt solliciteren door een motivatiebrief met CV te sturen naar Nicole Rensen (HR): nrensen@volkerwessels.com.