De opgaven en het team

Binnen de afdeling Projectmanagement Infrastructuur & Ruimte kom je te werken binnen het team dat zich vooral bezighoudt met vraagstukken op het gebied van planvoorbereiding en gebiedsontwikkeling binnen het stedelijk gebied, zoals de ontwikkeling van een bruisend centrum, een aantrekkelijk woon-werkgebied of een fijne woonbuurt.

Dit team bestaat uit zo’n 10 collega’s, maar werkt veel samen met andere teams en afdelingen binnen Aveco de Bondt. Binnen dit team houden onze adviseurs en projectmanagers zich vooral bezig met het generen van oplossingen voor juridisch-planologische vraagstukken, haalbaarheidsonderzoeken, coördinatie van conditionerende onderzoeken en meer. Je collega’s onderkennen het belang om binnen deze vraagstukken tijdig en frequent te switchen tussen inhoudelijke en procesmatige aspecten, met inachtneming van het belang van de opdrachtgever.

De functie

Je werkt als junior adviseur planologie, zowel zelfstandig als in teamverband, aan de inhoud van verschillende ruimtelijke projecten. In deze functie ben je onder meer verantwoordelijk voor het inhoudelijk vormgeven van de verschillende juridisch-planologische producten, waarbij het zelfstandig opstellen van bestemmingsplannen, ruimtelijke onderbouwingen en het coördineren van milieu-planologische onderzoeken onderdeel uitmaakt van de werkzaamheden. Je houdt je bezig met de haalbaarheid aantonen van diverse plan- en gebiedsontwikkelingen. Gelet op de aard van onze projecten is kennis en affiniteit met de uitdagingen die spelen rondom milieubelastende locaties een pré. Denk hierbij ook aan onderwerpen zoals MER-beoordelingen en stikstofdepositie. Kennis van en interesse in de nieuwe Omgevingswet is een pré.

Opdrachtgevers zijn overheden, plan- en projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties. Deze partijen verwachten van jou dat je in staat bent integrale oplossingen aan te dragen voor de juridisch-planologische aspecten binnen het project. Ook de coördinatie en planning van de hierbij benodigde milieu-planologische onderzoeken en het zorgdragen voor een vlotte voortgang van het project maken onderdeel uit van je werkzaamheden. Hierbij dienen je communicatieve en sociale vaardigheden uitstekend te zijn. Je bent een initiator en stimulator en bent goed in staat projectmatig te werken.

Wij vragen

Iemand met een HBO+ denk – en werkniveau. Dit blijkt uit een afgeronde studie op het gebied van ruimtelijke ordening en planologie (of vergelijkbaar) aangevuld met vakkennis vanuit de praktijk. Je bent beginnend, of hebt enkele jaren ervaring in dit werkveld. Je beschikt over een sterk analytisch vermogen en hebt gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. Je hebt zicht op wat er in het werkveld van planologie gebeurt en bezit de vaardigheid om hierbinnen te opereren. Je voelt je comfortabel in een commerciële omgeving en hebt hierbij een natuurlijke affiniteit met projectbeheersing en commerciële slagkracht. Daarbij is en blijft je manier van werken inspirerend en stimulerend voor je omgeving.

Wij bieden

Bij Aveco de Bondt werken betekent actief zijn in een multidisciplinaire omgeving met uitdagende projecten, waarbij we alle relevante disciplines in huis hebben. Ons bedrijf heeft een pragmatische en doelgerichte instelling, met goede doorgroeimogelijkheden voor onze medewerkers. Via korte, informele lijnen werk je samen met collega`s die ondernemend, beslissingsbevoegd en betrokken zijn en daarmee bijdragen aan een prettige werksfeer.

Verder bieden wij een uitstekend arbeidsvoorwaardenpakket met daarin o.a. flexibele werktijden, kopen en verkopen van verlof en ruime studie- en ontwikkelmogelijkheden.

Interesse? Solliciteer direct.

Als jij wordt uitgedaagd door deze vacature, maken wij graag kennis met jou! Onze contactpersoon mbt de procedure is Bob Karelsen (06-83244291).

Wil je meer informatie over deze functie dan kan je contact opnemen met Marc van Baal (Business Unit Manager Projectmanagement & Ontwerp) op telefoonnummer 06-27740039.