Doel van de functie

In de vacature heb je kunnen lezen dat je als vastgoedontwikkelaar voor de inhoudelijke ondersteuning in het acquisitietraject zorgt. Hierbij kun je denken aan het bouwprogramma en de planning, maar zeker ook aan het te behalen resultaat. Eigenlijk ben je verantwoordelijk voor de uitontwikkeling van projecten vanaf het voorlopig ontwerp tot en met het definitief ontwerp. Dit alles doe je onder verantwoordelijkheid van de directie, maar zij is er ook om je tijdens deze acquisitiefase te ondersteunen.

 

Kort samengevat behoren onderstaande punten tot je takenpakket:

 • Ondersteunen van het ontwikkelteam bij planuitwerkingen;
 • Uitwerken van de planfilosofie en haalbaarheid tijdens de haalbaarheidsstudie;
 • Optimaliseren van projectplanningen en financiële resultaten van de projecten;
 • Het onderhouden en uitbouwen van een netwerk.

Kernresultaatgebieden

Acquisitie
Tijdens de acquisitiefase ondersteun je het acquisitieteam bij de uitwerking van lopende acquisities. Onder verantwoordelijkheid van het Hoofd Acquisitie bereid je het projectplan voor (bouwplan, planning en stichtingskostenopzet) ten behoeve van de verwerving van de locatie.

 

Ontwikkeling
Je waarborgt de ontwikkeling van jouw projecten die worden gerealiseerd binnen de vastgelegde uitgangspunten in het projectplan. In de conceptuele fase selecteert het Hoofd Ontwikkeling in samenwerking met jou de in te schakelen derde partijen en werken jullie het projectplan uit, met daarin de aanpak en fasering van het plan en de rolverdeling. Vanaf de initiatieffase tot en met het voorlopig ontwerp wordt de ontwikkeling in samenwerking met- en onder verantwoordelijkheid van het Hoofd Ontwikkeling uitgevoerd. Na de conceptuele fase volgt de technische uitwerking, welke ook onder jouw verantwoording valt. Vanaf het definitief ontwerp ben je de eerst betrokkene bij het project en leg je verantwoording af aan het Hoofd Ontwikkeling over de voortgang van jouw projecten. Verder begeleid je de uitvoering van de werkzaamheden en houd je toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden.

 

Het is belangrijk dat je communicatief vaardig bent, aangezien het Hoofd Ontwikkeling altijd volledig op de hoogte moet zijn over de status van de projecten. Je zult het Hoofd Ontwikkeling bijvoorbeeld moeten informeren over de te verwachten of onvoorziene afwijkingen van materieel belang.

Bevoegdheden

(Mede) aanvragen en (mede) evalueren van offertes en het opstellen van opdrachten. Deelnemen aan de voorbereidingen van de aanbestedingsopdracht.
Als vastgoedontwikkelaar bewaak je de voortgang van de uit te voeren werkzaamheden. Je bent, na overleg met het Hoofd Ontwikkeling, bevoegd om passende en/of noodzakelijke maatregelen te treffen, zodat de realisatie van de projecten binnen de overeengekomen parameters gewaarborgd kunnen worden.

Functie-eisen

Opleiding
Een afgeronde opleiding op bij voorkeur WO niveau, bijvoorbeeld bouwtechnische bedrijfskunde, bouwkunde of vastgoedkunde, is iets wat we van jou verwachten.
Afhankelijk van het type opleiding zijn aanvullende opleidingen gewenst op het gebied van:

 • Onderhandelingsvaardigheid
 • Persoonlijke presentatie en effectiviteit
 • Projectadministratie

 

Kerncompetenties
Onder kerncompetenties worden die competenties verstaan die zorgdragen voor de kenmerken waarvoor VolkerWessels Vastgoed staat. Wij hechten hier veel waarde aan en zoeken daarom iemand die klantgericht, omgevingsbewust, loyaal en betrouwbaar is. Uiteraard zijn we ook benieuwd naar de competenties die je nog meer in je hebt!

 

Functiecompetenties
Onder functiecompetenties worden die competenties verstaan die essentieel zijn voor een goede vervulling van de functie. Bij VolkerWessels Vastgoed vinden we planning & organisatie, presteren, samenwerken, persoonlijke kracht en communicatie erg belangrijk. Om je hier een beter beeld van te geven hebben we deze competenties verder voor je uitgewerkt:

 

 1. Planning en organisatie: plannen, voortgangscontrole.
 2. Presteren: resultaatgericht, vasthoudendheid, kwaliteitsgericht
 3. Samenwerken: luisteren, sensitiviteit.
 4. Persoonlijke kracht: initiatief, overtuigingskracht.
 5. Communiceren: mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, optreden.

 

Vaktechnische competenties
We veronderstellen dat je tijdens je studie de benodigde vaktechnische competenties hebt opgedaan, waaronder vastgoedontwikkeling, fiscale en juridische kennis, om de vastgoedopgave op een juiste wijze en binnen bestaande wet- en regelgeving uit te voeren. Alles wat je tijdens je opleiding geleerd hebt kun je vanaf nu in de praktijk bij VolkerWessels Vastgoed toepassen!