icon-facebook icon-arrow-right icon-arrow-left icon-linkedin icon-search icon-twitter icon-youtube icon-mail icon-phone icon-mobiliteit-engineering icon-bouw icon-energienetwerken icon-installatietechniek icon-energie-telecom icon-infrastructuur icon-civieletechniek icon-spoorbouw icon-telecom icon-toelevering icon-vastgoedontwikkeling icon-wegenbouw icon-bullets icon-maps icon-whatsapp icon-arrow-up icon-arrow-down icon-assetmanagement icon-dienstverlening icon-close icon-filter icon-round-close icon-footprint
Sorry

This page is not available in English.

Do you want to go to the English homepage?
alt
Energienetwerken
alt
Energienetwerken

Energie infrastructuur is één van de meest actuele onderwerpen van deze tijd. VolkerWessels ontwikkelt, bouwt en onderhoudt deze 'levensaders' van Nederland. Wij ontwerpen en realiseren de energie infrastructuur van Nederland en zorgen ervoor dat we samen met onze klanten de energietransitie mogelijk maken. Pijpleidingen, kabels en boringen voor transport van restwarmte, stoom, gas, olie, water en elektriciteit. Onze kabels en leidingen kruisen met behulp van gestuurde boringen landelijke en stedelijke gebieden, rivieren, treinsporen en snelwegen.

Duurzaam transport via leidingen

Visser & Smit Hanab Pipelines & Industry, onderdeel van VolkerWessels, is de specialist op gebied van ondergrondse en bovengrondse transportleidingen en installaties. Ondergronds transport per pijpleiding is duurzaam transport; geen verkeer over weg of water en niet zichtbaar of ruimte innemend in ons Nederlandse landschap. Pipelines & Industry verzorgt daarnaast het bovengrondse leidingwerk en de installaties voor de verschillende industriële opdrachtgevers.

Distributienetwerken voor lokaal opgewekte stroom

Nederland 'verduurzaamt'. VolkerWessels 'gidst' klanten door het landschap van zonnepanelen en windmolens. Onze integrale dienstverlening houdt in dat we kunnen assisteren met alles van subsidies, ontwerp en inkoop, tot bouw en (langdurig) onderhoud. Ook hebben we ruime ervaring met het geschikt maken van distributienetwerken voor lokaal opgewekte stroom. Of het nu gaat om het vergroten van de capaciteit van het netwerk of het plaatsen van slimme energiemeters die energieproductie en -consumptie op elkaar afstemmen.

De wereld van hoogspanning

De energiewereld wordt complexer en transformeert razendsnel. Er is een toenemende vraag naar elektra ter vervanging van fossiele brandstoffen wat een enorme uitbreiding van de huidige kwaliteit en capaciteit van het net betekent. Deze energietransitie vraagt om een nieuwe dienstverlening. VolkerWessels bedrijf Visser & Smit Hanab biedt met haar Business Unit Volker Energy Solutions hiervoor een integrale benadering aan met een compleet dienstenpakket voor toekomstbestendige energievoorzieningen op gebied van hoogspanning. Wij bedenken, bouwen en onderhouden hoogspanningsstations inclusief het totale kabeltraject.

Project

Van wind naar elektriciteit

In het energieakkoord is afgesproken dat in 2030 32% van de Nederlandse energievoorziening uit duurzame energiebronnen moeten komen. Daarom worden voor de Zeeuwse kust vier grote offshore windparken aangelegd. De stroom die daar wordt opgewekt komt via OHVS Alpha en Beta, twee mega grote...

alt

VolkerWessels-ondernemingen gespecialiseerd in Energienetwerken

De kracht van VolkerWessels schuilt in de diversiteit van onze ondernemingen. Zij zijn zelfstandig en hebben een eigen winst- en marktverantwoordelijkheid. Regionale bouwondernemingen met lokale naam en faam. Met onze gebundelde kennis zijn we sterk in multidisciplinaire en integrale projecten.

Dubotechniek

McNally Contractors (2011) Ltd.

Onderdeel van VolkerStevin North American Head Office

Visser & Smit Hanab - Installatie bv

Onderdeel van Visser & Smit Hanab bv

Visser & Smit Hanab - Pipelines & Industry

Onderdeel van Visser & Smit Hanab bv

Visser & Smit Hanab bv

Visser & Smit Hanab Distributie bv

Onderdeel van Visser & Smit Hanab bv

Volker Energy Solutions

Onderdeel van Visser & Smit Hanab bv

Volker Stevin Kabelwerken Railinfra

Onderdeel van Visser & Smit Hanab bv

VWS Pipeline Control b.v.