icon-facebook icon-arrow-right icon-arrow-left icon-linkedin icon-search icon-twitter icon-youtube icon-mail icon-phone icon-mobiliteit-engineering icon-bouw icon-energienetwerken icon-installatietechniek icon-energie-telecom icon-infrastructuur icon-civieletechniek icon-spoorbouw icon-telecom icon-toelevering icon-vastgoedontwikkeling icon-wegenbouw icon-bullets icon-maps icon-whatsapp icon-arrow-up icon-arrow-down icon-assetmanagement icon-dienstverlening icon-close icon-filter icon-round-close icon-footprint
Sorry

This page is not available in English.

Do you want to go to the English homepage?
alt
Van wind naar elektriciteit
Borssele
alt
Van wind naar elektriciteit
Borssele
600 ton
staalwerk
30 kg
gewicht kabels per meter
1.400 megawatt
duurzame stroom voor 2 miljoen huishoudens
Locatie

In het energieakkoord is afgesproken dat in 2030 32% van de Nederlandse energievoorziening uit duurzame energiebronnen moeten komen. Daarom worden voor de Zeeuwse kust vier grote offshore windparken aangelegd. De stroom die daar wordt opgewekt komt via OHVS Alpha en Beta, twee mega grote offshore substations, in Borssele aan land. Maar daar is wel wat voor nodig.

VolkerWessels ondernemingen Visser & Smit Hanab en Volker Energy Solutions, voorheen Joulz Energy Solutions en sinds eind 2018 onderdeel van Visser & Smit Hanab, werken in Borssele in opdracht van TenneT aan de uitbreiding van het bestaande hoogspanningsstation aan land. Dit alles om de capaciteit van het netwerk te vergroten zodat de enorme hoeveelheid windenergie van het offshore windmolenpark via de Offshore High Voltage Stations Alpha en Beta daar aan land kan worden gebracht. Visser & Smit Hanab heeft de hoogspanningskabels op de nieuwe transformatorstations en de verbindingskabels met het bestaande hoogspanningsstation aangelegd. Na het aanleggen van de kabels zijn deze opgestoken op de staalconstructies die door Volker Energy Solutions zijn ontworpen en geplaatst.

Preferred Supplier

TenneT en Visser & Smit Hanab hebben een raamcontract waarin zij preferred supplier zijn voor de werkzaamheden in regio Zuid (Zeeland, Brabant, Limburg). Het project in Borssele is uitgevoerd als onderdeel van dit raamcontract. Door goede coördinatie met TenneT en alle nevenaannemers is het project veilig en volgens planning gerealiseerd.

Betrokken VolkerWessels ondernemingen

Visser & Smit Hanab bv

Volker Energy Solutions