icon-facebook icon-arrow-right icon-arrow-left icon-linkedin icon-search icon-twitter icon-youtube icon-mail icon-phone icon-mobiliteit-engineering icon-bouw icon-energienetwerken icon-installatietechniek icon-energie-telecom icon-infrastructuur icon-civieletechniek icon-spoorbouw icon-telecom icon-toelevering icon-vastgoedontwikkeling icon-wegenbouw icon-bullets icon-maps icon-whatsapp icon-arrow-up icon-arrow-down icon-assetmanagement icon-dienstverlening icon-close icon-filter icon-round-close icon-footprint
Sorry

This page is not available in English.

Do you want to go to the English homepage?
alt
Tiny Forests
alt
Tiny Forests
6 Tiny Forests
Gerealiseerd
8 Tiny Forests
Doelstelling voor 2023
3.600
Bomen en struiken per bos
Locatie

VolkerWessels legt op verschillende plekken in Nederland Tiny Forests aan: stukjes dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Daarvoor werken we samen met stichting IVN Natuureducatie en Earthwatch Europe.

Een Tiny Forest is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek. Het idee komt van experts uit India en Japan en wordt sinds 2015 ook in Nederland gebruikt. Ieder Tiny Forest bestaat uit zo’n 1.200 bomen en struiken en bevat wel 30 tot 40 verschillende soorten.

"We zien overal in Nederland plekken waar extra natuur veel kan betekenen voor klimaatadaptatie, het welzijn van bewoners en in het bijzonder voor onze kinderen. Tiny Forest is een prachtig initiatief dat heel goed aansluit bij onze eigen concrete klimaatambitie en maatschappelijke doelstellingen.”
Alfred Vos, CEO VolkerWessels

Tiny Forests door heel Nederland

VolkerWessels, IVN Natuureducatie en Earthwatch Europe zijn begin 2023 een samenwerking aangegaan om op verschillende plekken in Nederland Tiny Forests aan te leggen. VolkerWessels treedt op als sponsor, IVN Natuureducatie is verantwoordelijk voor de organisatie en Earthwatch Europe gaat samen met vrijwilligers de groei van het bos monitoren. Al het voorbereidende werk zoals bodemonderzoek, grondverplaatsing en de plaatsing van zitelementen wordt uitgevoerd door VolkerWessels-onderneming Gebr. van Kessel (in Enschede door Farwick Groenspecialisten).

Daan Bleichrodt, Chief Tree Planting Officer, IVN Natuureducatie: “Door verstedelijking, digitalisering en ons drukke bestaan is de kloof tussen mens en natuur groter dan ooit. Een Tiny Forest in de buurt verkleint die kloof en brengt ook buurtbewoners dichter bij elkaar. Daarnaast stimuleert een Tiny Forest de biodiversiteit, zorgt het groen voor extra waterbergingscapaciteit, verbetert de luchtkwaliteit en wordt hittestress tegengegaan. Inmiddels hebben we samen met gemeenten, scholen en buurtbewoners al 167 van deze minibossen in Nederland gerealiseerd. We zijn heel trots dat VolkerWessels ons gaat helpen om de komende tijd nog meer natuur toe te voegen aan woonwijken in Nederland.”

Victor Beumer, Senior Research Lead bij Earthwatch Europe: “Dat wij als mensen natuur nodig hebben is duidelijk, maar hoe zorgen we ervoor dat iedereen de impact en effecten van natuur in de bebouwde omgeving begrijpt en ervaart? Om de kracht van Tiny Forest te laten zien, gaan wij door middel van ‘citizen science’ (burgeronderzoek) samen met buurtbewoners en kinderen meten hoe het Tiny Forest in hun buurt voordelen oplevert voor lokale biodiversiteit, verkoeling, CO2 opname en meer.”

Op moment van schrijven zijn er al drie Tiny Forests aangelegd, op korte termijn volgen nog meer locaties. Daarmee is VolkerWessels op dit moment de grootste investeerder in Tiny Forests in Nederland.

#1: Stein (26 januari 2023)

Tiny Forest bij kindcentrum Bonjour! in Stein

#2: Enschede (14 februari 2023)

Tiny Forest bij basisschool De Koning in Enschede

#3: Breda (1 maart 2023)

Tiny Forest bij basisschool De Tweesprong in Breda

#4: Warffum (9 maart 2023)

Tiny Forest bij het kindcentrum in Warffum

#5: Borger (10 maart 2023)

Tiny Forest bij het Hunebedcentrum in Borger

#6: Venlo (15 maart 2023)

Tiny Forest bij Maashofpark in Blerick