icon-facebook icon-arrow-right icon-arrow-left icon-linkedin icon-search icon-twitter icon-youtube icon-mail icon-phone icon-mobiliteit-engineering icon-bouw icon-energienetwerken icon-installatietechniek icon-energie-telecom icon-infrastructuur icon-civieletechniek icon-spoorbouw icon-telecom icon-toelevering icon-vastgoedontwikkeling icon-wegenbouw icon-bullets icon-maps icon-whatsapp icon-arrow-up icon-arrow-down icon-assetmanagement icon-dienstverlening icon-close icon-filter icon-round-close icon-footprint
Sorry

This page is not available in English.

Do you want to go to the English homepage?
alt
Dover Western Docks Revival
Port of Dover
alt
Dover Western Docks Revival
Port of Dover
1
Port of Dover
679
heipalen in één seizoen
268
lokale werknemers
Locatie
Port of Dover
Bekijk op de kaart
Port of Dover

VSBW, een joint venture van VolkerStevin en Boskalis Westminster, is verantwoordelijk voor het realiseren van de maritieme werken en aanverwante bouwwerken in fase 1 en 2 van het toonaangevende Dover Western Docks Revival (DWDR)-project. Deze herinrichting van het westelijk havengebied van de haven van Dover is een van de grootste havenontwikkelingsprojecten die momenteel in het Verenig Koninkrijk worden gerealiseerd.

Aanleg maritieme infrastructuur DWDR-project

De eerste fase van de aanleg van de maritieme infrastructuur voor het DWDR-project heeft een totale contractwaarde van GBP 115 miljoen (waarvan GBP 94 miljoen voor VSBW). Deze fase omvat het ontwerp en de bouw van twee nieuwe ligplaatsen, inclusief kademuren en bijbehorende landaanwinning, een nieuwe pier voor de jachthaven, de boulevard bij de jachthaven, een scheepvaartkanaal met nieuwe sluisdeuren, een basculebrug en baggerwerkzaamheden ten behoeve van de aanleg.

Duurzaamheid, veiligheid en productie- en assemblagegemak staat centraal

Innovatief denken is steeds heel belangrijk voor het team geweest. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van een revolutionaire ‘walking piling gate’. De ‘walking piling gate’ is een op maat gemaakte machine voor het systematisch installeren van buispalen met een grote diameter. Doordat er aanzienlijk meer palen per dag geheid konden worden, heeft de ‘walking piling gate’ gezorgd voor verbetering van de veiligheid, milieunormen en efficiency van het bouwproces.

De nieuwe pier voor de jachthaven krijgt een tweeledige functie: als nieuwe openbare promenade en als zeewering om de boten in de nieuwe jachthaven te beschermen. In het gekozen ontwerp staan duurzaamheid, veiligheid en productie- en assemblagegemak centraal.

 

 

Innovatief denken is steeds heel belangrijk voor het team geweest. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van een revolutionaire ‘walking piling gate’.

Beperken van de impact op omwonenden tijdens de bouwfase

Tijdens de gehele bouwfase zijn er periodes geweest waarin een aantal werkzaamheden gepaard gingen met veel activiteit en veel lawaai. Dit heeft een impact gehad op zowel de direct omwonenden als de bredere gemeenschap en ook op de recreatieve en zeilverenigingen die aan de haven verbonden zijn. Dankzij de inzet van lang gevestigde relaties binnen de gemeenschap heeft de haven van Dover gezorgd voor regelmatige en gerichte communicatie met lokale groepen en individuele belanghebbenden over mogelijke overlast. Wanneer het duidelijk was dat verzachtende maatregelen nodig waren, paste VSBW het werkschema aan. Zo werden de heiwerkzaamheden tijdens de lunchperiode onderbroken zodat de impact ervan voor een restaurant aan het water zoveel mogelijk beperkt werd.

VSBW heeft ook met de haven samengewerkt om te bepalen gedurende welke periodes de impact op de gemeenschap het grootst zou zijn. Naar aanleiding hiervan zijn folders en informatieboekjes verspreid om omwonenden, eigenaren en bezoekers van horecagelegenheden aan het water gerust te stellen over de gevolgen van het lawaai van het bouwterrein. 

Een blijvende erfenis voor de lokale gemeenschap

Een belangrijk onderdeel van het project was het bevorderen van het aanstellen van lokale arbeidskrachten, aannemers en leveranciers. Sinds het DWDR-project begin 2017 van start ging, zijn er 308 mensen werkzaam geweest bij het project, waarvan 48% in de regio East Kent wonen en 39% in het direct omliggende gebied Folkestone-Dover-Deal-Sandwich. In totaal is 16% van de VSBW-medewerkers in Dover vrouw, dit ligt ruim boven het sectorgemiddelde van 9%. Verder werkt VSBW mee aan de betrokkenheid van de haven bij de plaatselijke jeugd. Bijvoorbeeld met een speciale ambassadeur voor exacte vakken die samenwerkt met een aantal lokale middelbare en basisscholen, en door aanwezig te zijn op banenbeurzen voor jonge werkzoekenden uit de regio. Vijf leerlingen en een representatieve selectie van afgestudeerden hebben aan het ontwikkelingsproject meegewerkt. Daarnaast deden medewerkers van VSBW ruim 1.559 uur vrijwilligerswerk in de lokale gemeenschap en werd GBP 49.262 in maatschappelijke initiatieven geïnvesteerd.

Het Dover Western Docks Revival-project zorgt ervoor dat dit belangrijke onderdeel van de nationale infrastructuur wordt geoptimaliseerd door additionele capaciteit te creëren, zodat de haven van Dover toekomstbestendig wordt en de stad Dover een unieke kans voor regeneratie wordt geboden.

Dit is een vertaling van de Engelstalige originele tekst

Meer weten? Neem contact op met de betrokken VolkerWessels ondernemingen

VolkerStevin