HomeProjecten Zeeuwse Delta

Zeeuwse Delta

Zeeland

In de waterrijke gebieden van de Zeeuwse Delta zijn talrijke sluizen en bruggen en een waterkering te vinden. Deze 'kunstwerken' worden onderhoud door VolkerInfra. Het gaat om de Oosterscheldekering, Roompotsluis, Zandkreeksluis, Kreekraksluis, Bergsediepsluis, Grevelingensluis en andere spuisluizen en bruggen.

Omvang werkzaamheden

De werkzaamheden omvatten regulier en incidenteel onderhoud van:

  • Vaarwegen;
  • Groenvoorzieningen, bermen, oevers;
  • Civiele objecten;
  • Elektrotechnische installaties;
  • Werktuigbouwkundige installaties.

Overige activiteiten

  • Storing- en schadeafhandeling en calamiteiten;
  • Advies over het verbeteren van de beschikbaarheid en de veiligheid van objecten en systemen;
  • Inspecties.

Feiten & cijfers

Meer weten over dit project?

Contact Jacco van der Velde »

Projecten

Alle projecten
+