HomeProjecten Verbinding tussen windmolenpark Roggeplaat en HVS Middelburg

Verbinding tussen windmolenpark Roggeplaat en HVS Middelburg

Door uitbreiding van de windmolenparken op de Oosterscheldekering is het noodzakelijk om de kabelverbinding tussen windmolenpark Roggeplaat en het hoofd verdeelstation (HVS) in Middelburg aan te passen. Delta Infra gunde deze opdracht aan Visser & Smit Hanab.

10 en 20 kV

De uitbreiding van het middenspanningsnet bestaat uit het leggen van nieuwe bekabeling (20 kV) vanaf de Roggeplaat tot aan het hoofdverdeelstation in Middelburg. Daarnaast omvat het project de realisatie van een nieuwe 10 kV kabelverbinding tussen de Roggeplaat en het ir. J.W. Topshuis, het bedieningsgebouw van de Oosterscheldekering op het voormalig werkeiland Neeltje Jans.

Horizontaal gestuurde boringen

Het totale tracé heeft een lengte van circa 23 km inclusief diverse kruisingen van (openbare) wegen, sloten en dijken. Daarnaast omvat het project twee grote horizontaal gestuurde boringen. De eerste boring heeft een lengte van 1.650 meter en kruist het Veerse Meer. Hiervoor is de 450 tons rig van Visser & Smit Hanab ingezet. De tweede boring, onder het Arne-zijkanaal, heeft een lengte van 450 meter.

Brede opdracht

De kabel op de Oosterscheldekering tussen de Roggeplaat en Neeltje Jans zal ter hoogte van de Roompot, de Roompotsluis en de Schaar door middel van een RVS kabelgoot langs de weg aan de Oosterschelde zijde worden geïnstalleerd. Naast de boringen onder het Veerse meer, het dijklichaam en de Ruiterplaatweg in Kamperland en het Arne-zijkanaal en het spoor in Middelburg, neemt Visser & Smit Hanab de installatie van de kabels in de kunstwerken en het totale project management voor haar rekening.

Feiten & cijfers

  • Total lengte
    23 kilometer
  • Betrokken bedrijven
  • Project categorieën
    Energienetwerken
+