HomeProjecten Uitbreiding LNG plant Isle of Grain

Uitbreiding LNG plant Isle of Grain

Op Isle of Grain in het Verenigd Koningrijk (UK) is gewerkt aan de uitbreiding en opwaardering van een bestaande LNG plant. Dit is nodig om de plant geschikt te maken voor verwerking van grotere hoeveelheden vloeibaar aardgas (Liquefied Natural Gas, LNG).

Eén van de onderdelen van het werk is het slopen van de bestaande steiger (jetty) en de bouw van een geheel nieuwe steiger, die geschikt is voor LNG tankers met een capaciteit tot 205,000 m3. Deze steiger wordt gefundeerd open stalen buispalen met diameters van 914 mm en 1220 mm. De afmeerpalen (mooring dolphins en berthing dolphins) hebben een diameter van 3000 mm met wanddiktes oplopend tot 47 mm.

Heiwerkzaamheden

De heiwerkzaamheden zijn inmiddels afgerond. Naast alle strikte (veiligheids-) eisen die het werken op een LNG site met zich meebrengen, is een bijzonder uitvoeringsaspect dat de restanten van de oude Queen Victoria pier (zie ook de foto's) gedurende het project niet mochten worden aangetast.

Uitvoering

VWS Geotechniek was verantwoordelijk voor de begeleiding en interpretatie van het grondonderzoek en alle geotechnische aspecten met betrekking tot het ontwerp en de uitvoering van de steiger. Tijdens de ontwerpfase is met name het geotechnisch gedrag van de buispalen in de London Clay een belangrijk aandachtspunt geweest.

Feiten & cijfers

+