HomeProjecten Spoedproject D: Reconstructie A1/A6

Spoedproject D: Reconstructie A1/A6

Diemen

VolkeInfra heeft vorig jaar het eerste spoedproject aangenomen. Het betref het spoedproject SAGO 'Spoedaanpak Amsterdam - ‘t Gooi'.

Het project

In dit project wordt de bestaande rijksweg A1/A6 over vrijwel de volledige lengte van het tracé opnieuw ingericht. Hierbij zal veelal sprake zijn van een beperkte verbreding van de asfaltverharding ter plaatse van het bestaande wegcunet / de aardebaan. Op drie specifieke locaties is sprake van een meer significante verleggingen/aanpassingen met mogelijk geotechnische aandachtspunten. Het betreft de verbreding van de brug over Vecht, de verbinding tussen de A1 en A9 (Gaasperdammerweg) en de reconstructie van de verbinding tussen de A1 en A6 (knooppunt Muiderberg).

Volgens het ontwerp van Rijkswaterstaat dient de verbreding van dit kunstwerk op prefab-palen gefundeerd te worden. Voor de landhoofden zijn ook prefab-palen toegepast. Bij de tussensteunpunten is vanwege de beperkte werkhoogte gekozen voor inwendig geheide buispalen.Het bestaande kunstwerk is ruim dertig jaar geleden aangelegd en is gefundeerd op staal op het oude cunet van de rijksweg A1.

Knooppunt Muiderberg

Bij het knooppunt Muiderberg worden de op- en afrit aangepast. Voor de aanpassing zijn aanzienlijke ophogingen gepland, waardoor zettingen zullen optreden. Hieromtrent is een advies uitgebracht waarbij een prognose van de zettingen en een toetsing aan de restzettingseis zijn gemaakt.

Feiten & cijfers

  • Betrokken bedrijven
  • Project categorieën
    Wegenbouw

Meer weten over dit project?

Bezoek de website »
+