HomeProjecten PlusWonen: het slimme duurzame bouwconcept van VolkerWessels

PlusWonen: het slimme duurzame bouwconcept van VolkerWessels

Geheel Nederland

Geen noodzakelijk kwaad, maar een kans: zo ziet het Nederlandse bouwconcern VolkerWessels duurzaamheid. Een kans om te komen tot opvallend mooie ontwikkelingen. Toekomstgerichte ontwikkelingen voor mens, milieu en maatschappij. Bijvoorbeeld in de woningmarkt.
Want daar is VolkerWessels actief met het slimme en betaalbare bouwconcept PlusWonen.

Duurzaam hoeft niet duur te zijn

Met PlusWonen realiseert VolkerWessels nieuwbouwprojecten voor zowel projectontwikkelaars als woningcorporaties. Met succes. En met een duurzaam resultaat voor hele wijken en hun omgeving, voor de woningen daarin, én voor de bewoners. Het begint allemaal met goed luisteren naar de ambities van de opdrachtgever. En met het bedenken van slimme oplossingen. Daarmee bewijzen de VolkerWessels-ondernemingen dat duurzaam niet duur hoeft te zijn.

10 procent onder de norm

De kracht van PlusWonen schuilt in de flexibiliteit van het concept, het vernieuwende karakter en de betaalbaarheid. Geen woning hoeft hetzelfde te zijn. In de standaarduitvoering blijven Plus- Woningen minimaal 10 procent onder de wettelijke Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) van 0,6. Dat is te danken aan een aanzienlijk betere isolatie dan voorgeschreven en aan de toepassing van duurzame installaties, zoals pv-cellen en een warmtepomp. Met een aantal aanvullende maatregelen is het zelfs mogelijk energieneutrale woningen te bouwen. De bouwprijzen behoren tot de laagste in de markt. Inmiddels zijn er ruim 3.000 PlusWoningen gebouwd. PlusWonen concentreert zich echter niet eenzijdig op energie. Het concept houdt ook rekening met waterverbruik, grondstoffenbeheer, materiaalgebruik en flora en fauna. Jaarlijks formuleert VolkerWessels eigen ambities voor deze aspecten, die daardoor meetbaar worden en zonodig bijgestuurd kunnen worden.

Duurzaamheidslabels

Per project stellen de VolkerWessels-ondernemingensamen met de opdrachtgever ambitiesvast. Dankzij het PlusWonen-concept beginnendie al meteen 10 procent onder de norm.Extra maatregelen kunnen tot nóg betere scoresleiden. De ambities worden gekoppeld aanverschillende duurzaamheidslabels. Aan dehand van de ambities kan een plan opgesteldworden waarmee het mogelijk is te voldoen aande gewenste hoogte van de labels.

 

Het PlusWonen-concept leent zich voor iederedoelgroep, mét behoud van flexibiliteit in dearchitectuur. Het is naast de bouw van woningenook geschikt voor appartementenbouw en pastin ieder stedenbouwkundig plan. Er zijn tallozevariatiemogelijkheden in plattegrond, indelingen afwerking. Daardoor kunnen de woningenop maat gemaakt worden naar de specifiekewensen van de bewoners. 

 

PlusWonen is zeer geschikt voor grote ontwikkelingen,maar biedt door zijn flexibiliteit ook bijzonderekansen bij kleine, specifieke projecten,bijvoorbeeld bij binnenstedelijke vernieuwing.Zo is het mogelijk gefaseerd te bouwen inkleine volumes, zonder noemenswaardigeomgevingshinder. PlusWonen is bouwen zonderbeperkingen. Flexibel, veelzijdig – en zonderuitzondering duurzaam en betaalbaar.

Feiten & cijfers

Meer weten over dit project?

Bezoek de website »

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws

PlusWonen nog slimmer en duurzamer

Actueel | Persberichten | Duurzaamheid

Flexibel, duurzaam en betaalbaar. PlusWonen bewijst zich al jaren als slim en duurzaam bouwconcept. Maar VolkerWessels wil...

PlusRenoveren digitaal gepresenteerd

Actueel

Het nieuwe renovatieconcept van VolkerWessels heeft een eigen website. PlusRenoveren legt daarop uit wat het concept is...

Vlietzicht Maassluis razendsnel opgeleverd

Persberichten

VolkerWessels dochter Boele & van Eesteren heeft de eerste woning van het project Vlietzicht in Maassluis opgeleverd. Het...

+