HomeProjecten Groenonderhoud Limburg

Groenonderhoud Limburg

Provincie Limburg

Gebr. Van Kessel Onderhoud en KWS Infra Eindhoven zijn een samenwerking met de provincie Limburg aangegaan voor beheer en onderhoud van het groen langs de provinciale wegen. Door de werkzaamheden aan de ruim 440 km hoofdrijbanen, 900 km fietspaden en de parallelstructuur blijven de provinciale wegen in Limburg veilig én schoon.

Werkzaamheden

De werkzaamheden langs de provinciale wegen zijn zeer divers. Het gaat daarbij onder andere om het beheer en onderhoud van wegmarkeringen, bebording, asfaltverhardingen, groen, kunstwerken, faunavoorzieningen en het verwijderen van zwerfvuil, graffiti en kadavers.

Feiten & cijfers

  • Fietspaden
    900 km
  • Hoofdrijbanen
    440 km
  • Betrokken bedrijven
  • Project categorieën
    Wegenbouw
+