HomeProjecten Gelders Huis

Gelders Huis

Arnhem

De provincie Gelderland heeft behoefte aan moderne en duurzame huisvesting. Het consortium In Domu Nova (onder andere VolkerWessels Integraal) zorgt hiervoor door de huidige monumentale huisvesting aan te passen aan de moderne tijd. Naast het bestaande Huis der Provincie komt een nieuw gebouw.

Moderne huisvesting

De kracht van het ontwerp van iDNova ligt in het benutten van de waardevolle cultuurhistorische aspecten van het provinciehuis en de architectonische vertaling daarvan naar de 21e eeuw. De provincie kiest voor duurzame, energiezuinige en efficiënte huisvesting. De nieuwe ruimte gaat voldoen aan de moderne eisen op het gebied van energiegebruik, veiligheid en techniek. Door in de ontwerpfase al rekening te houden met toekomstig onderhoud en door het innovatief toepassen van moderne materialen blijven de onderhoudskosten zo laag mogelijk.

Monumentaal Gesamtkunstwerk

Het Huis der Provincie is een waar Gesamtkunstwerk uit de wederopbouwperiode. In een periode van schaarste aan materialen is met baksteen en veel vakmanschap een waar kunstwerk gemaakt. De identiteit van de provincie als organisatie is daarom sterk verweven met dit monument. Zo is het gevelstramien van de nieuwbouw geënt op de vormgeving van de langsgevels van het Huis der Provincie en worden verbindingen gemaakt tussen het provinciehuis en de nieuwbouw. Het nieuwe Gelders Huis bestaat uit een heldere compositie van verschillende gebouwdelen.

Multifunctioneel en toekomstbestendig

De nieuwe huisvesting functioneert als een samenhangend geheel en straalt dat ook uit zowel in interieur als in de uitstraling naar de stad. Vier luchtbruggen, die tevens fungeren als (flexibele) werkplekken, verbinden de gebouwen ruimtelijk en functioneel met elkaar, waardoor de logistieke samenhang is gegarandeerd. Het binnenhof wordt overkapt met een duurzaam dak van kunststof luchtkussens (ETFE-dak). Deze bijzondere overkapping zorgt voor een beperking van het energieverbruik van het gehele complex, geeft het binnenhof een eigentijdse allure en maakt het multifunctioneel inzetbaar voor bijeenkomsten. Het monument wordt hiermee niet alleen duurzamer, maar kan ook beter behouden blijven voor de toekomst.

VolkerWessels Integraal

VolkerWessels Integraal is gespecialiseerd in het integreren van design, build, finance, maintain en operate in DB(F)MO opgaven. Zowel vanuit een adviesrol om het ontwerp te optimaliseren, als vanuit een integrale realisatie- en exploitatierol neemt VolkerWessels Integraal deel in Publiek-Private Samenwerkingen. Zij doet dit vanuit de visie een onderscheidende meerwaarde aan haar klanten te kunnen leveren door toekomstvaste, geïntegreerde oplossingen aan te bieden. Gebruikers van gebouwen worden zo compleet gefaciliteerd en kunnen zich richten op het eigen primaire proces en hebben geen omkijken naar het vastgoed of de diensten.

Feiten & cijfers

 • Start bouw
  Medio 2015
 • Samenwerking
  PPS
 • Contractvorm
  DBMO
 • Betrokken bedrijven
 • Project categorieën
  Bouw & vastgoed
+