HomeProjecten Drone hoogwater inspectie

Drone hoogwater inspectie

Waterschap Rivierenland voert samen met VolkerWessels onderneming Aveco de Bondt metingen met een drone uit, tijdens perioden van hoogwater. De drone is uitgerust met hoogwaardige (infrarood)camera’s. Die maken 3D modellen van de dijk en omgeving en meten de temperatuur van het water in de sloten en op het land. Het water dat in wellen in deze tijd van het jaar omhoog komt, is warmer dan het oppervlaktewater en daarmee snel te herkennen op het beeld dat de drone live doorstuurt. De verzamelde data geeft aan waar piping (een mechanisme waarbij zand onder de dijk weg spoelt) kan optreden en geeft inzicht in de mogelijke verzadiging van dijken met rivierwater. Zo kunnen dijkdoorbraken voorkomen worden.

Wellen

De wel met een (krater)diameter van meer dan een meter is vanaf de dijk en ook vanuit de lucht (drone) goed te zien. Zeker wanneer de infraroodcamera op de drone ingeschakeld wordt. Ook direct zichtbaar zijn de meerdere kleine wellen bij de perceelsafscheiding die bij de inspectie vanaf de dijk volledig gemist kunnen worden en die ook op de gewone luchtfoto niet direct duidelijk zijn. Door de inzet van de infraroodcamera worden dus ook de kleinere wellen al tijdens het vliegen direct herkend.

Waterschappen

Aveco de Bondt maakt ook opnamen bij de waterschappen Drents Overijsselse Delta, Rijn en IJssel, Vallei en Veluwe en het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden. 

Feiten & cijfers

+