HomeProjecten BouwHub

BouwHub

De BouwHub is een nieuwe vorm van bouwlogistiek van VolkerWessels Bouwmaterieel. Dit logistieke centrum blijkt zeer effectief om efficiënter, schoner, goedkoper en met minder overlast te bouwen. Dat blijkt onder meer uit onderzoek van TNO en hogescholen in Rotterdam en Utrecht die 28 weken nauwlettend het bouwproces van de Trip in Utrecht volgden. Nieuwbouwproject de Trip werd door VolkerWessels onderneming Boele & van Eesteren met behulp van de BouwHub gerealiseerd.

Hoe werkt het?

De BouwHub is een locatie aan de rand van de stad waar alle benodigde bouwmaterialen naar toe worden gebracht. Op de BouwHub worden dagproductie-pakketten samengesteld die met zuinige wagens naar de bouwlocatie worden vervoerd. ‘Runners’ zorgen ervoor dat alle pakketten op de juiste plek komen, zo kan er veel sneller gewerkt worden. Een ander groot voordeel is dat er op de (krappe) bouwplaats veel minder bouwmaterialen en voertuigen zijn, zo blijft er meer ruimte over om werkzaamheden uit te voeren. Dit komt ook ten goede aan de veiligheid op de bouwplaats. Werknemers maken ook gebruik van de BouwHub, ze parkeren daar en reizen dan samen in een busje naar de bouwlocatie. Werknemers kunnen direct aan de slag aangezien alles bij hun werkplek al klaar staat. De busjes nemen op de weg terug naar de BouwHub afval van de bouwplaats mee.

Best Practice

De BouwHub (video) biedt enorme voordelen voor projecten die in de (binnen)stad worden gerealiseerd. Steden stellen steeds hogere eisen, tegelijkertijd is het zeer lastig om deze moeilijk bereikbare locaties te voorzien van de benodigde materialen en mensen. Het laden- en lossen levert vaak enorme overlast voor de omgeving op. Bewuste Bouwers, een stichting die bijdraagt aan de professionalisering van de bouwbranche, beoordeelde de BouwHub (in Nieuwegein) met een Best Practice op het thema ‘milieu’. Uit het onderzoek blijkt dat de BouwHub veel beter scoort dan ‘traditionele’ bouwlogistiek als het gaat om het aantal ritten naar de bouwplaats, uitstoot van schadelijke gassen, tijdsduur van bouwactiviteiten, besparing van bouwmaterialen en overlast voor de omgeving.

Resultaten

Door het gebruik van de BouwHub:

 

  • Is het aantal transporten naar de bouwplaats met 69% afgenomen tot 565 ritten.

  • Waren er 280 ritten persoonsvervoer, normaal zijn dit er 700.

  • Zijn 224.278 kilometers gereden om het gebouw te realiseren, 69% minder dan normaal.

  • Is de CO₂-uitstoot door transport en personenvervoer met 68% verminderd.

  • Is er 5% minder bouwafval.

  • Is de afbouwfase van 41 weken verkort tot 28 weken.

  • Kunnen leveranciers 81 minuten per rit besparen door levering op de BouwHub.

  • Is een besparing mogelijk op transportkosten van 71%.

Cijfers: TNO

Effiecienter

Uit het onderzoek bleek tevens dat op de BouwHub veel efficiënter wordt omgegaan met bouwmaterialen. Door een beter logistiek beheer en het samenstellen van dagproductie-pakketten bleek na de bouw van de Trip een restvoorraad achter te blijven van zo’n €46.000,-. Normaal gaan veel van deze bouwmaterialen verloren bij productie en afvoer, nu kunnen die terug naar de leverancier of worden die via de BouwHub bij een nieuw project  gebruikt.

Nieuwe projecten

Ook andere projecten in Utrecht maken inmiddels gebruik van de BouwHub. Zo wordt deze innovatieve bouwlogistiek op dit moment ingezet bij het Voorzetgebouw en het Paviljoen van winkelcentrum Hoog Catharijne. Deze project worden gerealiseerd vlak naast het Centraal Station op een bijzonder lastig te bereiken locatie. Ook hier wordt zorgvuldig onderzoek gedaan naar de prestaties van de BouwHub.

 

We kijken bij het vervolgonderzoek ook naar andere positieve effecten van de BouwHub zoals:

o   Wat betekent veel minder vrachtwagens in de stad voor de doorstroming, files in de stad, verkeersveiligheid?

o   Welke positieve effecten voor de gezondheid zijn er door minder fijnstof en (geluids)overlast?

o   Hoe draagt deze aanpak bij aan klimaatdoelstellingen van de stad en daarbuiten?

+