HomeProjecten Beursgebied Amsterdam

Beursgebied Amsterdam

Amsterdam

Lekker een terrasje pakken terwijl je fiets veilig onder de grond geparkeerd staat? Dat kan vanaf voorjaar 2018 op het vernieuwde Beursplein. Onder het plein komt een stalling met plek voor maar liefst 1700 fietsen. Boven de grond komt de erfenis van Berlage weer goed tot zijn recht door de nieuwe inrichting van het plein. Voor de gemeente Amsterdam gaat aannemerscombinatie KWS / Van Hattum en Blankevoort (beiden onderdeel van VolkerWessels) aan de slag met de bouw van de fietsenstalling en de herinrichting van het Beursgebied.

Omgevingsbewust werken

Voor de gemeente is het belangrijk dat de omgeving tijdens de uitvoering zo min mogelijk hinder ondervindt van het werk. Gedurende het traject hebben ondernemers uit het Beursgebied goed meegedacht en wensen geuit over het ontwerp van de fietsenstalling, de inrichting van het Beursgebied en het beperken van hinder. Van de vier inschrijvers kwam aannemerscombinatie KWS / Van Hattum en Blankevoort als beste uit de bus. Door het beslag op de openbare ruimte en het aantal vervoersbewegingen tijdens het werk zoveel mogelijk te beperken, houdt deze aannemer het meest rekening met de omgeving. Bovendien draagt deze manier van werken bij aan het terugbrengen van de CO2 uitstoot.

Uitstraling stalling

De toekomstige ondergrondse fietsenstalling moet niet alleen plek bieden aan 1700 fietsen maar ook gebruiksvriendelijk en mooi zijn. Het voorstel van KWS / Van Hattum en Blankevoort biedt hiervoor de beste randvoorwaarden. De Stadsregio Amsterdam en twee buren op het Beursplein; de Bijenkorf en Bouwinvest, leveren een financiële bijdrage aan het realiseren van de hoogwaardige ondergrondse stalling. Nu de overeenkomst getekend is, werkt de aannemer het ontwerp voor de stalling uit en sluit daarbij aan op het eerder door de gemeenteraad vastgestelde ontwerp voor het Beursplein, de Beursstraat en de Oudebrugsteeg. Het ontwerp voor het Beursplein gaat terug naar het ontwerp van Berlage. De drinkfonteinen en de monumentale lantaarnpalen worden in originele staat hersteld en komen weer op hun oorspronkelijke plek te staan. Het plein en de trottoirs in de Beursstraat en Oudebrugsteeg worden uitgevoerd in natuursteen.

Meer informatie

De herinrichting van het Beursgebied maakt onderdeel uit van de aanleg van de Rode Loper: het realiseren van een representatieve entree van de stad boven het tracé van de Noord/Zuidlijn. Doel is meer ruimte te geven aan voetgangers en fietsers en zo min mogelijk obstakels in de openbare ruimte. Het werk aan het Beursgebied start voorjaar 2017 en duurt een jaar.

Feiten & cijfers

+