HomeOver onsVoor medewerkers

Voor medewerkers

Wachtwoord verlopen

Ben je je wachtwoord vergeten? Is je account verlopen of geblokkeerd? Via het Self Service Portal van Microsoft kan je je eigen wachtwoord resetten.

Lees meer

Melden datalek

Op 1 januari 2016 is de wet Meldplicht Datalekken in werking getreden. De Wet Meldplicht Datalekken houdt in dat organisaties onverwijld een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens...

Lees meer
+