Welke informatie is voor jou van belang?

De volgende regelingen zijn op jou van toepassing en wordt naar verwezen vanuit jouw arbeidsovereenkomst:

  • Pensioenregeling
  • Insider trading reglement
  • Gedragscode
  • Vertrouwenslijn
  • Informatiebeveiliging datalekken (brochure en protocol)
  • Veiligheid
  • Clean desk
  • Richtlijn gebruik apparaten
  • Richtlijn social media