HomeOver onsSponsoring

Sponsoring en donaties

Sponsoring

Vanwege onze decentrale organisatie wordt aan onze ondernemingen de keuze gelaten welke initiatieven en evenementen zij willen sponsoren. Via het ondernemingen-overzicht op deze site kunnen onze ondernemingen eventueel worden benaderd.

 

Ook centraal worden een aantal activiteiten gesponsord door VolkerWessels. Dit gebeurt op basis van de volgende uitgangspunten:

  • De sponsoractiviteit ligt in het verlengde van onze bedrijfsactiviteiten; 
  • De sponsoractiviteit past bij en/of versterkt onze ambities;
  • Onze medewerkers kunnen zich actief inzetten als vrijwilliger bij het evenement;
  • De sponsoractiviteit is goed georganiseerd en er ligt een kwalitatief goed en reëel sponsorplan (budget, tijd, menskracht).

 

VolkerWessels sponsort geen politiek gerelateerde organisaties en profit-organisaties. Ook sponsoren wij geen individuen, studiereizen of feesten.

Ons sponsorbudget voorziet in de ondersteuning van een beperkt aantal verzoeken per jaar dus wij zullen niet alle verzoeken honoreren.

 

U kunt uw aanvraag voor sponsoring indienen via dit aanvraagformulier

 

Als onderdeel van ons Corporate Responsiblity beleid worden individuele medewerkers gesteund, waar het bijzondere initiatieven betreft. Dit onder het motto ‘Elk initiatief telt’. Medewerkers die zich actief inzetten voor een maatschappelijke organisatie kunnen in aanmerking komen voor een (financiële) bijdrage van het concern, omdat wij ervan uit gaan dat hun maatschappelijke inzet een positieve bijdrage levert aan hun persoonlijke ontwikkeling.

Donaties

VolkerWessels heeft voor het jaar 2012 een zestal goede doelen gekozen waaraan een substantiële donatie wordt gedaan.

Weekendschool2

Elk initiatief telt: onze partnerships

Wij zijn actief betrokken bij de IMC Weekendschool, Samen voor Zeist, Jet-Net en diverse hogescholen en (technische) universiteiten. Daarnaast werken met een projectgroep van ons jong management, dat verenigd is in Jong VolkerWessels, aan een renovatieproject voor een naschoolse kinderopvang in Armenië.

+