Bouwen aan een betere levenskwaliteit betekent soms ook (financieel) bijdragen aan maatschappelijke initiatieven of activiteiten. We onderscheiden hierin drie categorieën:

 1. Sponsoring
 2. Donatie
 3. Medewerkersinitiatieven

Sponsoring

Onze ondernemingen hebben zelf (decentraal) de vrijheid om sponsorbijdragen toe te kennen. Zij kunnen hierover rechtstreeks worden benaderd. Ook centraal sponsort VolkerWessels enkele activiteiten. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:

 • De sponsoractiviteit ligt in het verlengde van onze bedrijfsactiviteiten;
 • De sponsoractiviteit past bij en/of versterkt onze ambities;
 • Onze medewerkers kunnen zich actief inzetten als vrijwilliger bij het evenement;
 • De sponsoractiviteit is goed georganiseerd en er ligt een kwalitatief goed en reëel sponsorplan (budget, tijd, menskracht);
 • VolkerWessels sponsort geen politiek gerelateerde organisaties.

Aanvragen voor sponsoring kun je indienen via onderstaande button.

Aanvraagformulier

Donatie

VolkerWessels vindt het belangrijk goede doelen te steunen om een actieve bijdrage te leveren aan de maatschappij. Aanvragen voor donaties worden daarom centraal via ons concernkantoor behandeld. 

Medewerkersinitiatieven

Een medewerker die zich inzet voor een doel met een duidelijke maatschappelijke bijdrage, komt in aanmerking voor een bijdrage van maximaal € 250,-. Aan het toekennen van een dergelijke bijdrage verbindt VolkerWessels de volgende voorwaarden:

 • De medewerker is in actieve dienst (uitzendkrachten, gedetacheerden, gepensioneerden en freelancers vallen hier buiten);
 • De medewerker kan één verzoek indienen per jaar;
 • Indien de donatie is toegekend, maakt VolkerWessels de uiteindelijke financiële bijdrage rechtstreeks over naar de betreffende organisatie.

Medewerkersinitiatieven kunnen worden aangemeld via ondertaande button.

Aanvraagformulier