Werken en leren gaan bij VolkerWessels hand in hand. We vinden het belangrijk dat mensen de kans krijgen zich te ontwikkelen. Om onder begeleiding van een ervaren collega het vak te leren en zo door te groeien naar een volwaardige plek op de arbeidsmarkt. Het liefst binnen ons concern, want we kunnen altijd enthousiaste vakmensen gebruiken. VolkerWessels Inclusief maakt dit mogelijk.

Werk is de sleutel

Werk is belangrijk. Voor onze samenleving, want veel werkende mensen betekent een sterke economie. Voor ons bedrijf dat vakmensen nodig heeft om onze opgaven te kunnen vervullen. Maar werk is vooral belangrijk voor mensen zelf. Een betaalde baan biedt je de mogelijkheid betekenisvol te zijn en zelfstandig in je levensonderhoud te voorzien. Het stimuleert je persoonlijke ontwikkeling en zorgt dat je ‘erbij’ hoort. Kortom, werk draagt bij aan de kwaliteit van je leven. Nu is het niet voor iedereen even makkelijk of vanzelfsprekend om een plek op de arbeidsmarkt te vinden. Voor wie nét een extra zetje nodig heeft, is er VolkerWessels Inclusief.

Nét wat extra hulp

VolkerWessels Inclusief is het (interne) leer-werkbedrijf van VolkerWessels. Wij begeleiden mensen die wat extra hulp nodig hebben om een plek in te nemen op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld mensen met een uitkering die aan de slag willen in de bouw of infra, maar die daarvoor niet de juiste startkwalificaties hebben. Mensen met een technische achtergrond, op praktisch of theoretisch niveau, die zich willen laten bijscholen om een functie te vervullen bij VolkerWessels. Of mensen die vanuit een ander beroep willen overstappen naar de bouw. In nauwe samenwerking met de VolkerWessels Vakschool en Academy leiden we hen met een maatwerk programma op tot volwaardige vakmensen. Op alle vlakken, van timmerman of elektromonteur tot modelleur. 

Werken én leren

De medewerkers leren het vak op de werkvloer, onder begeleiding van gekwalificeerde medewerkers uit ons concern. Het gaat daarbij om een fulltime baan. Een betaald BBL-traject, waarbij ze 32 uur bij een VolkerWessels onderneming werken en 8 uur een opleiding volgen, in hun eigen regio. Die opleiding duurt ongeveer twee jaar en wordt betaald door VolkerWessels Inclusief. Zij bestaat uit een maatwerk programma, gericht op persoonlijke ontwikkeling en het behalen van de gewenste techniekcertificaten. Blijkt de medewerker na het BBL-traject geschikt en is er van beide kanten de wens om het dienstverband voort te zetten, dan bekijken we of een vervolgcontract bij een VolkerWessels onderneming mogelijk is.

Belangrijk voor héél VolkerWessels

De instroom van nieuwe vakmensen verdient de volle aandacht van ons hele concern. De behoefte aan nieuwe, intern goed opgeleide collega’s is immers groter dan ooit. VolkerWessels Inclusief helpt alle ondernemingen binnen het concern aan nieuwe kundige en enthousiaste medewerkers. Wij zorgen voor de geschikte mensen en leiden hen op in de gevraagde competenties. Daarmee helpen we VolkerWessels ondernemingen ook efficiënt en effectief aan hun social return verplichting te voldoen. Op een gestructureerde en professionele manier, waarmee ze een volwaardige en welkome gesprekspartner zijn voor corporaties, gemeenten en andere opdrachtgevers.

Meer weten?

VolkerWessels Inclusief wordt gerund door Annette Pasveer en haar team. “Daadwerkelijk sociaal ondernemen kent op de langere termijn alleen maar winnaars. De samenleving die wel vaart bij werk. De mensen die een serieuze kans verdienen. En VolkerWessels dat zijn kracht ontleent aan zijn vakmensen.”

Wil je meer weten over VolkerWessels Inclusief? Over de visie en aanpak, de mogelijkheden en voordelen? Neem contact op met Annette Pasveer via +31 88 186 6186 of apasveer@volkerwessels.com.