In deze filmserie doen onze duurzaamheidsambassadeurs maandelijks verslag van een initiatief of project waarmee VolkerWessels concreet invulling geeft aan haar ambitie ‘bouwen aan een betere levenskwaliteit’.

Bouwen aan Levenskwaliteit #1: TalentHub Amsterdam

In de eerste aflevering van deze serie neemt Annette Pasveer, een van onze ambassadeurs duurzaamheid, je mee naar de VolkerWessels TalentHub in Amsterdam. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geven hier een tweede leven aan sloopmaterialen. Ze herontdekken waar hun passie en talent ligt en leren over het werk op de bouwplaats, om daarna in te stromen op een van onze projecten. Met de TalentHub geeft VolkerWessels ruimte aan verbetering van de levenskwaliteit door social return te koppelen aan de ontwikkeling van mensen.

Bouwen aan Levenskwaliteit #2: Materialenpaspoort met 1 druk op de knop

VolkerWessels ondernemingen Digibase, Recognize en Primum hebben de handen ineen geslagen en een app ontwikkeld om snel en eenvoudig inzicht te krijgen in het materiaalgebruik van projecten. Door gegevens uit het BIM-model en het Madaster te koppelen wordt met één druk op de knop een materialenpaspoort gegenereerd. Na afronding van enkele proefprojecten wordt de app het komende jaar uitgerold binnen alle bouw- en vastgoedprojecten van VolkerWessels.

Thomas Heye, een van onze duurzaamheidsambassadeurs, legt in aflevering 2 uit wat het materialenpaspoort betekent voor circulair ontwerpen en hoe we daarmee circulaire waarde bieden aan onze opdrachtgevers.

Bouwen aan Levenskwaliteit #3: SUPERLOCAL

Kun je woningen maken van materialen en bouwstoffen die vrijkomen bij de sloop van een flat uit de jaren ‘60? Met het project SUPERLOCAL zijn woningcorporatie HEEMwonen, Gemeente Kerkrade en IBA Parkstad, samen met o.a. VolkerWessels onderneming Jongen Bouwpartners, deze uitdaging aangegaan.

In aflevering 3 van de serie ‘Bouwen aan Levenskwaliteit’ bekijkt onze duurzaamheidsambassadeur Ron Timmermans in gesprek met collega Jordi Schoffelen wat de experimenten in Kerkrade tot nu toe hebben opgeleverd. ‘Het mooie is dat SUPERLOCAL niet alleen gaat over hergebruik van grondstoffen, maar ook over behoud van de identiteit en sociale waarden die een gebied heeft’.