In deze filmserie doen onze duurzaamheidsambassadeurs maandelijks verslag van een initiatief of project waarmee VolkerWessels concreet invulling geeft aan haar ambitie ‘bouwen aan een betere levenskwaliteit’.

Bouwen aan Levenskwaliteit #1: TalentHub Amsterdam

In de eerste aflevering van deze serie neemt Annette Pasveer, een van onze ambassadeurs duurzaamheid, je mee naar de VolkerWessels TalentHub in Amsterdam. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geven hier een tweede leven aan sloopmaterialen. Ze herontdekken waar hun passie en talent ligt en leren over het werk op de bouwplaats, om daarna in te stromen op een van onze projecten. Met de TalentHub geeft VolkerWessels ruimte aan verbetering van de levenskwaliteit door social return te koppelen aan de ontwikkeling van mensen.

Bouwen aan Levenskwaliteit #2: Materialenpaspoort met 1 druk op de knop

VolkerWessels ondernemingen Digibase, Recognize en Primum hebben de handen ineen geslagen en een app ontwikkeld om snel en eenvoudig inzicht te krijgen in het materiaalgebruik van projecten. Door gegevens uit het BIM-model en het Madaster te koppelen wordt met één druk op de knop een materialenpaspoort gegenereerd. Na afronding van enkele proefprojecten wordt de app het komende jaar uitgerold binnen alle bouw- en vastgoedprojecten van VolkerWessels.

Thomas Heye, een van onze duurzaamheidsambassadeurs, legt in aflevering 2 uit wat het materialenpaspoort betekent voor circulair ontwerpen en hoe we daarmee circulaire waarde bieden aan onze opdrachtgevers.

Bouwen aan Levenskwaliteit #3: SUPERLOCAL

Kun je woningen maken van materialen en bouwstoffen die vrijkomen bij de sloop van een flat uit de jaren ‘60? Met het project SUPERLOCAL zijn woningcorporatie HEEMwonen, Gemeente Kerkrade en IBA Parkstad, samen met o.a. VolkerWessels onderneming Jongen Bouwpartners, deze uitdaging aangegaan.

In aflevering 3 van de serie ‘Bouwen aan Levenskwaliteit’ bekijkt onze duurzaamheidsambassadeur Ron Timmermans in gesprek met collega Jordi Schoffelen wat de experimenten in Kerkrade tot nu toe hebben opgeleverd. ‘Het mooie is dat SUPERLOCAL niet alleen gaat over hergebruik van grondstoffen, maar ook over behoud van de identiteit en sociale waarden die een gebied heeft’.

Bouwen aan Levenskwaliteit #4: Infiltratiefundering

Regenwater van woningdaken geleidelijk weg laten vloeien op het eigen terrein. Dat wordt steeds belangrijker met de toenemende droogte. Maar de ruimte in tuinen is vaak maar beperkt en de grond ligt al vol buizen en leidingen.

De Groot Vroomshoop, onderdeel van VolkerWessels, bedacht hier samen met een aantal partners een slimme oplossing voor: onder de berging in de tuin wordt een fundering geplaatst die is opgebouwd uit infiltratiekratten. Zo kan ongeveer 4.500 liter water worden opgevangen en geleidelijk worden afgegeven aan de bodem. De kratten zijn gefabriceerd uit 100% gerecycled plasticafval. De oplossing is daarmee niet alleen klimaatbestendig maar ook circulair. Nieuwsgierig? In aflevering 4 legt Kim Uitzetter uit hoe het werkt.

Bouwen aan Levenskwaliteit #5: NoNOx stikstoffilter

Het door VolkerWessels ontwikkelde NoNOx stikstoffilter is sinds kort ook beschikbaar voor mobiel materieel. Boorstellingen, heimachines, graafmachines en asfaltspreiders kunnen daardoor op de bouwplaats worden ingezet, waarbij de stikstofuitstoot met maar liefst 99% wordt gereduceerd. Daardoor kunnen belangrijke projecten die nu worden gehinderd door de uitstootproblematiek snel weer doorgang vinden.

Benieuwd hoe dat in zijn werk gaat? Dennis in 't Groen, mede-initiator van de NoNOx, laat het zien in aflevering 5 van onze duurzaamheidserie 'Bouwen aan Levenskwaliteit'.

Bouwen aan Levenskwaliteit #6: MaterialenHub Schiphol

De combinatie VolkerInfra Schiphol (KWS en VolkerRail) werkt op Schiphol aan diverse projecten om de infrastructuur op de luchthaven en rondom de vliegtuigopstelplaatsen te verbeteren. Samen met de opdrachtgever heeft VolkerInfra Schiphol hoge duurzaamheidsambities vastgesteld:

  • Eigen werkzaamheden worden klimaatneutraal uitgevoerd en schadelijke emissies zoals fijnstof en stikstof moeten over een periode van negen jaar minstens worden gehalveerd.
  • Vrijkomende grondstoffen, zoals beton en asfalt, worden zo hoogwaardig mogelijk gerecycled op de luchthaven zelf.
  • Meer dan 99 procent van het afval wordt gescheiden, nieuwe materialen worden voorzien van het Madaster Materialenpaspoort en ontwerpen zijn gebaseerd op circulaire ontwerpprincipes.

Bedrijfsleider Sander de Boer en duurzaamheidsambassadeur Christine Wortmann laten graag zien hoe deze ambities in de praktijk worden gebracht. Voor de zesde aflevering van onze duurzaamheidsserie ‘Bouwen aan Levenskwaliteit’ brengen we daarom een bezoek aan de MaterialenHub op Schiphol, een plek waar VolkerInfra Schipholgrondstoffen verzamelt en eventueel bewerkt om ze vervolgens weer in hetzelfde of een ander project in te zetten.

Bouwen aan Levenskwaliteit #7: Verkeersdoorstroming Almere

De afstelling van verkeerslichten wordt bijna overal geregeld op basis van de het aantal voertuigen dat in een tijdvak passeert (de verkeersintensiteit). Maar als we niet alleen de doorstroming willen optimaliseren, maar ook de levenskwaliteit van de mensen in de stad willen verbeteren, moeten we daar andere factoren aan toevoegen.

VolkerWessels onderneming Vialis is daarom samen met de gemeente Almere en de provincie Flevoland een pilot gestart waarbij ook gebruik wordt gemaakt van milieudata, zoals stikstof-uitstoot, fijnstof en temperatuur. In een later stadium worden ook data afkomstig van camerabeelden en geluidsensoren hier aan toegevoegd.

Zodra een grenswaarde wordt gepasseerd kan vrachtverkeer in de toekomst bijvoorbeeld worden omgeleid, zodat de luchtkwaliteit wordt hersteld. Martijn van Beek, manager productontwikkeling bij Vialis, legt ter plaatse uit hoe een goede doorstroming en levenskwaliteit in Almere hand in hand gaan.