Als VolkerWessels willen we onze milieu-impact, die ontstaat door gebruik van grondstoffen en materialen, verlagen. Dit doen we door stapsgewijs het aandeel hernieuwbare en hergebruikte materialen te vergroten en het aandeel primaire grondstoffen te verlagen.

Asfalt

Voor asfalt is onze strategie onder andere gericht op het verhogen van het aandeel hergebruikte grondstoffen in de asfaltmengsels. We hebben de ambitie om in 2025 in elke mengselcategorie minimaal één variant te hebben zonder primaire grondstoffen, die energieneutraal is geproduceerd en die hoogwaardig herbruikbaar is. Een belangrijke uitdaging hierbij is dat de kwaliteit van het asfalt niet in het geding mag komen. Hiervoor is veel onderzoek en experimenteerwerk nodig.

Beton

VolkerWessels gebruikt beton bij de bouw van onder andere gebouwconstructies, bruggen en tunnels. De productie van cement zorgt voor druk op het milieu. We hebben de ambitie om bouwen met beton te verduurzamen. Tegelijkertijd spelen opdrachtgevers, regelgevers en de cementindustrie hierbij een grote rol. We zijn in gesprek met de betonketen om verduurzaming van beton een stap verder te krijgen. Naar verwachting volgen in 2021 de uitgewerkte plannen vanuit het BetonAkkoord, waar we actief aan meewerken.

Energienotaloze woningen

Voor de woningen die wij zelf ontwikkelen, is onze doelstelling voor 2025: 70% is energienotaloos. Dat zijn wooneenheden zonder gasaansluiting, met een energierekening van € 0. Dit gaat verder dan de huidige wetgeving voor energieneutraal bouwen. We zetten hier op in omdat een groot deel van alle CO2-uitstoot plaatsvindt tijdens de gebruiksfase van woningen. Ons MorgenWonen woonconcept, waar we in 2020 het 2000e exemplaar van hebben neer gezet, is bijvoorbeeld energienotaloos. In 2020 was van alle woningen die VolkerWessels zelf ontwikkelt, meer dan 50% energienotaloos.