Door te bouwen volgens circulaire principes bouwen we met minder primaire grondstoffen en laten we grondstoffen in kringlopen circuleren. Hoogwaardig hergebruik, recycling en een circulair ontwerp zijn daartoe de sleutel.

Een lineair ontwerpproces verloopt chronologisch: van idee tot uitgewerkt ontwerp, waarna het gebouwd wordt. Na oplevering volgt de fase van beheer en onderhoud. Bij een circulaire ontwerpstrategie denken we andersom: van eind naar begin. Er wordt dan aan het begin nagedacht over hoe alle materialen van een object opnieuw te gebruiken zijn. Ons beleid is erop gericht om circulaire ontwerpprincipes standaard onderdeel te maken van ons werk.

Het materialenpaspoort

Een van de instrumenten die onmisbaar is voor circulair bouwen is het materialenpaspoort. In een materialenpaspoort wordt vastgelegd welke materialen er waar in een object zitten, net als de hoeveelheid en de waarde van de materialen. In een goed materialenpaspoort wordt ook onderhouds- en demontage-informatie vastgelegd. In 2025 willen we 80% van onze projecten opleveren met een materialenpaspoort met circulariteitsscore. Zo’n score laat zien hoe circulair objecten zijn en het geeft informatie over of en hoe objecten weer uit elkaar te halen zijn.