Wees Alert! Veiligheid Eerst!

Veiligheid. In alles wat VolkerWessels doet, staat dat gegeven bovenaan. Al onze medewerkers zijn zich bewust van de risico's die het werk met zich meebrengt. Daarom heeft VolkerWessels veiligheidswaarden en -regels opgesteld. Veiligheid moet voortdurend in ons bewustzijn zitten. Het is meer dan het volgen van een aantal regels, het is een manier van werken.

Vakmensen

Sommige handelingen die onze medewerkers bijna dagelijks doen zijn levensgevaarlijk. Maar door goed op elkaar te letten en aandachtig te werken, worden deze handelingen veilig uitgevoerd. Ook bij kleinere handelingen is oplettendheid en zorgvuldigheid geboden. Vakmensen nemen geen onaanvaardbare risico's.

WAVE logo

Veiligheidsregels

Binnen VolkerWessels zijn veiligheidsregels die gelden voor de sectoren: Bouw & Vastgoed Nederland, Infrastructuur Nederland, Energie Onshore en Telecom. Door het hanteren van deze regels wil VolkerWessels ervoor zorgen dat onveilige situaties worden voorkomen. De basisregels zijn:

 • Gebruik de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's)
 • Zorg voor veilig afzetting bij de werkplek
 • Gebruik de juiste (goedgekeurde) arbeidsmiddelen en gereedschappen
 • Zorg voor een opgeruimde werkplek
 • Doe een LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse)
 • Niet werken of rijden onder invloed van alcohol en/of drugs
 • Niet roken buiten de daarvoor bestemde gebieden

Waarden

De bedrijfscultuur die VolkerWessels wil aanscherpen is er een die draait om veilig werken zonder daaraan concessies te doen. Bij alle werkzaamheden van VolkerWessels gelden te allen tijde de volgende waarden:

 

 • Consequent Veiligheid is onderdeel van alles wat we doen
 • Verantwoordelijk Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen veiligheid en die van anderen
 • Leerbereid Ik wil leren van ongevallen en bijna-ongevallen
 • Open Ik spreek anderen aan op onveilig gedrag en veiligheid
 • Actie Ik stop onveilig werk; zo nodig leg ik het werk stil
 • Respect Ik accepteer dat ik aangesproken word op veiligheid
 • Eerlijk Ik meld alle ongevallen en bijna-ongevallen

 

Kernwaarde: Veiligheid - We werken veilig of we werken niet


De veiligheidsregels en -waarden vormen de basis van het Veiligheidsprogramma binnen VolkerWessels, WAVE. Wees Alert! Veiligheid Eerst!

Bekijk de WAVE video

Handhavingsbeleid Veiligheid

VolkerWessels gaat ervan uit dat iedereen die voor of namens ons werkt niet afwijkt van de veiligheidsregels en daarmee gevaarlijke situaties of zelf ongevallen voorkomt. We hechten veel waarde aan het correct naleven van de veiligheidswaarden en -regels. We gaan er vanuit dat de WAVE waarden die gaan over het aanspreken van en het laten aanspreken bereiken dat de veiligheidsregels worden nageleegd. Mocht dat niet het geval zijn, dan helpt het door VolkerWessels opgestelde handhavingsbeleid Veiligheid ons hierbij. 

+