Duurzaamheid

VolkerWessels bouwt aan een duurzame wereld en daar zijn we trots op. Maar we beseffen ons ook dat onze activiteiten impact hebben op mens, milieu en samenleving. We vinden het belangrijk om de effecten van deze activiteiten in ons Duurzaamheidsverslag inzichtelijk te maken. Maar ook om de negatieve impact op de leefomgeving, zoals de emissie van CO2, te beperken. Technologische ontwikkelingen en innovatieve concepten dragen hieraan bij. Daar wil VolkerWessels een katalyserende rol in spelen.

Duurzaam beleid

VolkerWessels neemt haar verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties en wil verkwisting zoveel mogelijk tegen gaan. Niet alleen in onze eigen bedrijfsvoering maar ook in de projecten die we ontwikkelen en in de activiteiten van partijen in de keten. We werken gelukkig in een sector waar veel kan. Een beter afvalmanagement, milieuvriendelijke technieken voor asfaltproductie, een betere bouwlogistiek, innovatieve duurzaamheidsconcepten in de bouw. Er zijn mogelijkheden genoeg. We investeren dan ook graag in dergelijke duurzame ontwikkelingen. Het ondernemerschap, de zelfstandigheid en de innovatiekracht van de decentrale werkmaatschappijen, maar ook de samenwerking tussen alle werkmaatschappijen onderling zijn van groot belang bij de ontwikkeling van ons duurzame beleid.

+