VolkerWessels heeft een tweelaags bestuursmodel bestaande uit een Raad van Bestuur en een Raad van Commissarissen. De Raad van Bestuur is belast met het bestuur, de strategie en de bedrijfsactiviteiten van VolkerWessels evenals kwesties op het gebied van maatschappelijke verantwoord ondernemen, en staat onder toezicht van de Raad van Commissarissen. De Raad van Bestuur moet tevens verantwoording afleggen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. VolkerWessels is een naamloze vennootschap en past het structuurregime toe. VolkerWessels is genoteerd aan Euronext Amsterdam.

De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen worden beide gereguleerd door de (Nederlandse) wet, de Nederlandse Corporate Governance Code en de statuten en overige regels en voorschriften van VolkerWessels. 

De Raad van Bestuur bestaat uit de heren Jan de Ruiter (voorzitter), Jan van Rooijen (CFO), Alfred Vos (COO), Dick Boers (lid van de Raad van Bestuur), en Alan Robertson (lid van de Raad van Bestuur). De Raad van Commissarissen bestaat uit de heren Jan Hommen (voorzitter), Henry Holterman (vicevoorzitter), Eelco Blok (commissaris), Sietze Hepkema (commissaris), Anja Montijn (commissaris) en Frank Verhoeven (commissaris).

Voor meer informatie over corporate governance wordt verwezen naar het meest recente jaarverslag van VolkerWessels.

Leden Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen

Governance-regelingen

De documenten hieronder bieden een volledig overzicht van de relevante governance-regelingen van VolkerWessels:

Supervisory Board Management Board Company
Reglement Raad van Commissarissen: NL / ENG Reglement Raad van Bestuur: NL / ENG Statuten: NL / ENG
Reglement Audit Commissie: NL / ENG   Relationship agreement: ENG
Remuneration Committee Rules: NL / ENG   Regeling Vertrouwenslijn: NL / ENG
Reglement Selectie en Governance Commissie: NL / ENG   Gedragscode: NL / ENG
    Policy on bilateral contacts with shareholders: ENG
    Remuneration policy: ENG
Informatie over de Algemene Vergadering van Aandeelhouders