AVA / BAVA

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) zal eenmaal per jaar gehouden worden. Buitengewone Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders (BAVA) worden zo vaak als nodig gehouden. De documentatie zal niet later dan 42 dagen voor de vergadering beschikbaar worden gesteld door publicatie op de website van de oproep, de agenda en de toelichting en overige documenten.

 

Documentatie BAVA dd 17 februari 2020

Oproep, agenda en toelichting

Volmacht

Brief van de OR

Statuten

Besluitenlijst 

 

 

Historie AVA documentatie