HomeOver onsCorporate GovernanceAlgemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) zal eenmaal per jaar gehouden worden. Buitengewone Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders (BAVA) worden zo vaak als nodig gehouden. De documentatie zal niet later dan 42 dagen voor de vergadering beschikbaar worden gesteld door publicatie op de website van de oproep, de agenda en de toelichting en overige documenten.

Documentatie AVA van 18 april 2019 wordt op 4 maart 2019 gepubliceerd

  • Oproep, agenda en toelichting
  • Jaarverslag 2018 (beschikbaar in het Engels)
  • Volmacht
  • Vastgestelde notulen van de AVA van 3 mei 2018

 

Documentatie AVA van 3 mei 2018:

+