icon-facebook icon-arrow-right icon-arrow-left icon-linkedin icon-search icon-twitter icon-youtube icon-mail icon-phone icon-mobiliteit-engineering icon-bouw icon-energienetwerken icon-installatietechniek icon-energie-telecom icon-infrastructuur icon-civieletechniek icon-spoorbouw icon-telecom icon-toelevering icon-vastgoedontwikkeling icon-wegenbouw icon-bullets icon-maps icon-whatsapp icon-arrow-up icon-arrow-down icon-assetmanagement icon-dienstverlening icon-close icon-filter icon-round-close icon-footprint
Sorry

This page is not available in English.

Do you want to go to the English homepage?
Terug naar Bedrijf

Rottinghuis' Aannemingsbedrijf bv

Rottinghuis' Aannemingsbedrijf bv is onderdeel van VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling (BVGO). BVGO ontwikkelt en realiseert woningen en utiliteitsbouw, waarbij steeds meer de nadruk ligt op het gebruik van duurzame materialen, duurzame bouwmethoden en het uiteindelijke energiegebruik in de gebruiksfase.

Wij vinden dat duurzame projecten gerealiseerd moeten worden door duurzame bedrijven. De transitie naar een duurzame bedrijfsvoering kost tijd. We boeken vooruitgang met bijvoorbeeld ons actieve energie- en grondstoffenbeheer, maar zien nog veel uitdagingen voor ons.

Transparantie over onze CO2-emissie en voortgang ten opzichte van onze doelstellingen is hier een belangrijk onderdeel van.

 

Doelstellingen voor 2020 grondstoffen

De bouwsector is nog te veel afhankelijk van primaire grondstoffen. Het verduurzamen van de bouw- en vastgoedsector is daarom één van de prioriteiten van onze overheid. VolkerWessels draagt bij aan de transitie naar een circulaire economie.


Doelstellingen:

 • Afvalscheidingspercentage omhoog naar;
 • 100% hoogwaardige toepassing;
 • Volledig hergebruik in hoogwaardige toepassing: 97% recycling;
 • 25% minder afvoer afval per euro omzet;
 • Reductie van inkoop grondstoffen;
  25% minder primair houtinkoop
  25% minder primair staalinkoop
  25% minder primair betoninkoop
  10% minder inkoop van primaire asfaltgrondstoffen
  100% duurzame houtinkoop.

 

 

Acties 2019

 • Kennis van leveranciers en andere ketenpartners betrekken in de beginfase van projecten en ontwerpen;
 • Verhogen afvalscheidingspercentage op de bouwplaats.

 

 

Natuurlijke omgeving - CO2 en energie

De energietransitie als motor voor verduurzaming
Het klimaatakkoord van Parijs en de hieruit voortkomende ambities hebben een grote impact op de manier waarop we onze gebouwde omgeving inrichten.

 

Doelstellingen voor 2020:

 • 10% CO2-reductie per euro omzet ten opzichte van 2014;
 • 5% CO2-reductie Scope 3 per m3 van betonproducten ten opzichte van 2014;
 • 5% CO2-reductie Scope 3 van asfaltproducten per ton asfalt ten opzichte van 2014;
 • Niveau 5 CO2-Prestatieladder Sector Bouw en Vastgoedontwikkeling.