icon-facebook icon-arrow-right icon-arrow-left icon-linkedin icon-search icon-twitter icon-youtube icon-mail icon-phone icon-mobiliteit-engineering icon-bouw icon-energienetwerken icon-installatietechniek icon-energie-telecom icon-infrastructuur icon-civieletechniek icon-spoorbouw icon-telecom icon-toelevering icon-vastgoedontwikkeling icon-wegenbouw icon-bullets icon-maps icon-whatsapp icon-arrow-up icon-arrow-down icon-assetmanagement icon-dienstverlening icon-close icon-filter icon-round-close icon-footprint
Sorry

This page is not available in English.

Do you want to go to the English homepage?
Terug naar Bedrijf

Reitsma Bouw

 

 

Bouwbedrijf Reitsma bv is onderdeel van de sector VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling (BVGO). Deze sector ontwikkelt en realiseert woningen en utiliteitsbouw, waarbij steeds meer de nadruk ligt op het gebruik van duurzame materialen, duurzame bouwmethoden en het uiteindelijke energiegebruik in de gebruiksfase.


Wij vinden dat duurzame projecten gerealiseerd moeten worden door duurzame bedrijven. De transitie naar een duurzame bedrijfsvoering kost tijd. We zijn stappen aan het maken met bijvoorbeeld ons actieve energie- en grondstoffenbeheer, maar zien nog veel uitdagingen voor ons.

Transparantie over onze CO2-emissie en voortgang ten opzichte van deze doelstellingen is hier een belangrijk onderdeel van.

Inzicht

 

 

De CO2-emissie van Bouwbedrijf Reitsma bv is in 2011 uitgekomen op een totaal van 263,77 ton CO2. (Scope 1 & 2 volgens de CO2-Prestatieladder).

 

Het grootste aandeel van de CO-emissie is afkomstig van lease auto’s (38%, 98,19 ton CO2).

 

In 2010 was de uitstoot gelijk aan 333,86 ton CO2. Vooral door het terugdringen van het verbruik van gas en elektra is de uitstaat CO2 gedaald.

Reductie

 

 

Als onderdeel van VolkerWessels BVGO hanteert Bouwbedrijf Reitsma bv een CO2-reductie doelstelling van 5% per gerealiseerde € omzet in 2012 ten opzichte van het basisjaar 2010.

 

In 2012 zet Bouwbedrijf Reitsma bv zich in om de CO2-emissie te verlagen door de volgende maatregelen te realiseren:

 

  • Inkoop groene stroom
  • Overstappen naar energiezuinigere auto’s
  • Aanschaf nieuwe cv-ketel

Contact

 

 

Voor meer informatie kunt U contact opnemen met dhr. R. Hoornstra, 0512-571704 of rhoornstra@volkerwessels.com

CO2-emissie Reitsma Bouw