icon-facebook icon-arrow-right icon-arrow-left icon-linkedin icon-search icon-twitter icon-youtube icon-mail icon-phone icon-mobiliteit-engineering icon-bouw icon-energienetwerken icon-installatietechniek icon-energie-telecom icon-infrastructuur icon-civieletechniek icon-spoorbouw icon-telecom icon-toelevering icon-vastgoedontwikkeling icon-wegenbouw icon-bullets icon-maps icon-whatsapp icon-arrow-up icon-arrow-down icon-assetmanagement icon-dienstverlening icon-close icon-filter icon-round-close icon-footprint
Sorry

This page is not available in English.

Do you want to go to the English homepage?
Terug naar Bedrijf

PCH Dienstengroep

PCH Dienstengroep is onderdeel van de sector VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling (BVGO). Wij staan voor People Create Hospitality rondom mobiliteit en ruimte en leveren een totaalpakket van diensten op het gebied van facilitair management en uitvoering, beveiliging en parkeermanagement. Wij beheren openbare parkeerplaatsen en parkeergarages, zowel van publieke als private partijen.

Wij vinden dat projecten gerealiseerd en beheerd moeten worden door duurzame bedrijven. De transitie naar een duurzame bedrijfsvoering kost tijd. We zijn stappen aan het maken met bijvoorbeeld ons actieve energie- en grondstoffenbeheer, maar zien nog veel uitdagingen voor ons. Transparantie over onze CO2-emissie en voortgang ten opzichte van deze doelstellingen is hier een belangrijk onderdeel van.

Inzicht

De CO2-emissie van PCH Dienstengroep is in 2012 uitgekomen op een totaal van 778,83 ton CO2  (Scope 1 & 2 volgens de CO2-Prestatieladder).

 

In 2011 was de uitstoot 1108,73 ton CO2, met inachtneming van de omzetstijging in 2012 heeft er dus een reductie van 34% in 2012 plaatsgevonden.
 
Het grootste deel van de CO2-emissie is afkomstig van het elektriciteitsverbruik van IJsbaan Twente. IJsbaan Twente is een werkmaatschappij van PCH Dienstengroep.

Duurzaamheid in projecten

PCH Dienstengroep heeft het initiatief genomen om naast de al bestaande variant van groene stroom (Best of Budget) ook de mogelijkheid te bieden aan alle deelnemers van VolkerWessels mantel om over te stappen naar elektriciteit die 100% gegarandeerd is opgewekt uit Nederlandse Wind. Aangezien de meeste deelnemers van deze mantelovereenkomst hebben gekozen voor WindNL is de leveringsovereenkomst voor 2013 uitsluitend gebaseerd op de leverantie van WindNL.

 

Vanaf juli 2013 zullen wij op een groot bedrijventerrein bij de herontwikkeling duurzame initiatieven gaan stimuleren. De financiering hiervan kan mede vanuit een Green Fund dat in de exploitatiebegroting van het terrein is opgenomen.

Contact

Voor meer informatie kunt U contact opnemen met Henk Middel, bereikbaar op 088 186 10 10 of per e-mail hmiddel@pch-dienstengroep.nl.

CO2-emissie PCH Dienstengroep