icon-facebook icon-arrow-right icon-arrow-left icon-linkedin icon-search icon-twitter icon-youtube icon-mail icon-phone icon-mobiliteit-engineering icon-bouw icon-energienetwerken icon-installatietechniek icon-energie-telecom icon-infrastructuur icon-civieletechniek icon-spoorbouw icon-telecom icon-toelevering icon-vastgoedontwikkeling icon-wegenbouw icon-bullets icon-maps icon-whatsapp icon-arrow-up icon-arrow-down icon-assetmanagement icon-dienstverlening icon-close icon-filter icon-round-close icon-footprint
Sorry

This page is not available in English.

Do you want to go to the English homepage?
Terug naar Bedrijf

Kroon & de Koning bv

Kroon & De Koning bv is onderdeel van het concern VolkerWessels, sector Bouw & Vastgoedontwikkeling regio West.

 

Deze sector ontwikkelt en realiseert woning- en utiliteitsbouw, waarbij steeds meer de nadruk ligt op het gebruik van duurzame materialen, duurzame bouwmethoden en het uiteindelijke energiegebruik in de gebruiksfase.

Net als voor nieuwbouw is ook onze afdeling Onderhoud & Service zich bewust van duurzaam werken. Zo wordt in deze afdeling in hoge mate gebruik gemaakt van duurzaam materiaal en materieel.

 

Wij vinden dat duurzame projecten gerealiseerd moeten worden door duurzame bedrijven. De overgang naar een duurzame bedrijfsvoering kost tijd. We zetten stappen met bijvoorbeeld ons actieve energie- en grondstoffenbeheer, maar zien nog veel uitdagingen. Transparantie over onze CO2-emissie en voortgang ten opzichte van deze doelstellingen is hier een belangrijk onderdeel van. 

Inzicht

In ons streven naar minder emissie blijven wij actief om elk jaar weer te kunnen reduceren ten opzichte van de vorige periode.

 

Het grootste aandeel van de CO2-emissie is afkomstig van het energieverbruik op de projecten alsmede van ons wagenpark. Door de reeds genomen maatregelen en initiatieven op deze en andere gebieden is de relatieve invloed van het energieverbruik op het wagenpark toegenomen.

 

Ondanks de economische omstandigheden in de sector Bouwnijverheid waarbij kosten nog steeds een belangrijkere factor vormen, opbrengsten enorm onder druk staan en daardoor het realiseren van een reductie per € omzet heel intensief is, streven wij naar het realiseren van onze doelstellingen.

Reductie

Als onderdeel van VolkerWessels BVGO hanteert Kroon & De Koning bv gelijke CO2-emissie doelstellingen, en kunnen we constateren dat we onze doelstellingen hebben kunnen realiseren, en nog de mogelijkheden zien om deze nog verder door te voeren.

 

In het afgelopen jaar heeft Kroon & De Koning bv zich weer ingezet om de CO2-emissie verder te verlagen door zich te richten op onder andere de volgende maatregelen:

  • Groene groene (wind)energie op alle projecten en locaties
  • Meer (bedrijfs)voertuigen met A/B-label
  • Optimaliseren eigen huisvesting(en)
  • Afvalscheiding in meer fracties
  • Slimmer reizen
  • Carpooling

Duurzaamheid in projecten

Ook in onze projecten streven we, in nauw overleg met onze opdrachtgevers, naar het toepassen van mogelijkheden om een aanvullende bijdrage te leveren van de CO2-reductie. Dit doen wij door het toepassen van nieuwe technieken en nog verder optimaliseren van het bouwproces en de logistiek.

 

Een belangrijk voordeel is dat wij als onderdeel van VolkerWessels direct gebruik kunnen maken van de grote hoeveelheid kennis die binnen de werkmaatschappijen van het concern voorhanden is.

Zo kunnen wij beschikken over de meest recente kennis om onze opdrachtgevers nog beter te ondersteunen bij het realiseren van de projecten.

Contact

Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen via +31 (0)78 612 15 11 of  info@kroondekoning.nl